Előterjesztések

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2014.10.27:

Meghívó

Önkormányzati képviselők

eskütétele

Önkormányzati polgármester eskütétele

Szavazatszámláló Bizottság megalakítása

Alpolgármester megválasztása

Alpolgármester eskütétele

Tanácsnok megválasztása

Településrészi megbízott megválasztása

Bizottságok megalakítása

A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

2014.11.03:

Meghívó

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet elfogadásáról

2014.11.06:

Meghívó

2014.11.11:

Meghívó

2014.11.24:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2014. évi költségvetésének módosításáról

Tájékoztató a helyi adókról és azok mértékéről

A Belső Ellenőrzési Terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról

A 2015. évre vonatkozó bérleti díjak megállapításáról

Az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

A Tokod Nagyközségért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

2014.12.15:

Meghívó 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.4.) számú rendelet módosításáról

Továbbképzési Program Óvodavezetői munkaterv 2014/2015. nevelési év Pedagógiai Program

A Mesevár Óvoda 2014/2015. évi munkatervének, valamint a pedagógia programjának és továbbképzési programjának elfogadásáról

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2015.01.26:

Meghívó Gémesiné Róth Magdolna területvásárlási kérelem

Gémesiné Róth Magdolna területvásárlási kérelem

2015. évi közbeszerzés terv A “Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című projekt ügyben

Dr. Székely Orsolya fogorvos levele A kötelező fogászati alapellátás biztosításáról

A Liszt Ferenc Művelődési Ház büfé helységének bérbeadásáról

2015 évi rendezvénynaptár

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének első fordulós tárgyalásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.02.23:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletről

2014. évi költségvetési táblázat 3. rendeletmódosításhoz

A Léthé Temetkezési Kft pénzügyi beszámolója 1

A Léthé Temetkezési Kft pénzügyi beszámolója 2

Szociális ellátások, gyerekek védelméről szóló önkormányzati rendelet

Szénbánya nyitásáról Tokodon

Szénbánya térkép

Szénbánya nyitásról kérelem

A Lukácsi Máté Művelődési házban található nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának módosításáról

Lukács és Lukács Café Kft kérelme

A Mária út közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

2015.03.10:

2015.03.10. rendkívüli ülés

2015.03.18:

Meghívó

2015. évi költségvetési rendeletének elfogadás

2015.03.30:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Tájékoztató a Gégol Kft tevékenységéről

A Tokodi Asztalitenisz Club 2014. évben kapott támogatásának felhasználásáról

A civil szervezetek 2015. évi támogatási rendjéről

TDM szervezet tagságról döntés

Pánczél Béla és Csicsmann Kálmánné tulajdonában lévő földterületek felajánlásáról

2015.04.13:

KEOP-7.1.0/11-2013-0029 pályázathoz szükséges közérdekű használati jog bejegyzéséhez

2015.04.27:

Meghívó

Az Északdunántúli Vízmű Írt. műszaki és pénzügyi beszámolója

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014. költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi beszámoló mellékletei

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.05.18:

Meghívó

Dorogi rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója előterjesztés

Dorogi rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója

Átfogó éves értékelés

Tokod Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Gyerekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Fogászati ügyeleti ellátásról

A “Lovastanya” értékesítéséhez szükséges támadó döntéséről

Igazgatási szünet 2015

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.06.09:

Meghívó

Pályázatokhoz saját forrás biztosítása

Lovastanya továbbértékesítése

Lovastanya előszerződés

Pap Noémi és Dornai Zoltán kérelme

Verhás Adrienn és Szabó Zsolt levele

Norvég alap tervezés, közbeszerzés

Tokod csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései

Léthé Temetkezési Kft javaslata

2015.06.29:

Meghívó

Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

Dr. Szabó András beszámolója

A gyermekorvos beszámolója

A védőnő beszámolója

Közétkeztetés biztosítására

Nyári gyermekétkeztetés

Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények működéséről

Óvoda vezetői beszámoló

Óvoda alapító okirat módosítás

Óvoda új alapító okirat

Óvoda új módosító okirat

Beszámoló a Falugondnoki feladatok ellátásáról

Trager Judit területvásárlási kérelem

Gazdasági program

Előterjesztés az orvosi körzethatárokhoz

Rendelet orvosi körzethatárokhoz

Pánczél Béla és Csicsmann Kálmánné felajánlásáról

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről

a 2531 Tokod, Kossuth L. u 83. szám alatti szolgálati lakos bérbeadásáról

A Sziltop Nonprofit Kft kötött bérleti szerződés tartalmáról

A 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

A KHEOP-2.2.2 azonosítószámú pályázati felhívás megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

Borászati bemutatóhely létesítésének előfinanszírozása

A Kienle + Spiess Hungary Kft-vel kötött bérleti szerződésről

Döntés a “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről

2015.08.03:

Meghívó

Norvég alap tervezés, közbeszerzés

Norvég alap közbeszerzés kiírása, kivitelezése

Németh Szilvia területbérlési kérelem

Németh Szilvia kérelem

Térkép Németh Szilvia kérelméhez

2015.09.09:

Meghívó

Az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

2015.09.28:

Meghívó

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a módosításáról

Táblázat a 2015. évi költségvetés módosításához

Segédtábla a 2015. évi költségvetés módosításához

A Mesevár Óvoda 2015/2016-os munkatervének elfogadásáról

Mesevár Óvoda Munkaterve

Tájékoztató a Tokodi Polgárőrség működéséről

Polgárőrség beszámolója és számlák

Tokod Nagyközségért alapítvány beszámolója

Dénes Ákos Területbérlési kérelme

Karcagi Emil Istvánné területvásárlási kérelme

Resszer Gábor területvásárlási kérelméről

Kienle + Spiess Kft. területvásárlási kérelméről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.10.26:

Meghívó

Az Esztergomi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolójáról

Az Esztergomi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója

Balázs János területvásárlási kérelméről

Balázs János területvásárlási kérelme

Sárközi György területvásárlási kérelméről

Sárközi György területvásárlási kérelme

Család-és gyerekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

Helyi esélyegyenlőségi program

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

A Dorogi Többcélú Társulás Megállapodásának módosításáról

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.12.14:

Meghívó zárt ülésről

Meghívó

Ifj. Nagy Béla területvásárlási kérelméről

Papp Márk Antal ingatlan bérleti kérelme

Vendéglátóegység bérbeadásáról

2016. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2016.01.25:

Meghívó

2016. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

Tájékoztatás előző ülés óta történt eseményekről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tokod Üveggyár Óvoda tervező megbízása

Tokodi Polgárőr Egyesület támogatásáról

2016.02.03:

Meghívó

2016.02.03 előterjesztés 

2016.02.10:

Meghívó

Öreg iskola használatba adási szerződés

2016.02.25:

Meghívó

A Dorogi többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosításáról

2016.02.29:

Meghívó

A Léthé Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója

A Tokodi Mesevár Óvoda vezetőjének megbízásáról

A Csontos Elemér területvásárlási kérelméről

Páva Zsolt területvásárlási kérelméről

Resszer Gábor területvásárlási kérelméről

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletéről

Tokod Tokodaltáró közös háziorvos körzet kialakításáról

2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Dorogi többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosításáról

Tájékoztató a szennyvízcsatorna projekt alakulásáról

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2016.03.21:

Meghívó

Gégol Kft tájékoztatója

Tokodi mesevár alapító okiratának módosítása

Tájékoztató Falugondnoki Feladatok ellátásáról

Pothorszki László területvásárlás

Tóth Ferencné területvásárlás

Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Micheller Lajos és Ifj Faragó Ferenc területbérlése

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2016.04.25:

ÉDV Zrt. beszámolója

Boros Zoltán Területvásárlási kérelméről

2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Tokodi Hegyeskő általános iskola intézmény vezetői pályázat

Czirkelbach Olga területvásárlási kérelméről

2015. évi költségvetés végrehajtásáról zárszámadás

Beszámoló a helyi adóhatóság 2015. évi tevékenységéről

Fogászati ügyeleti ellátásról

A szociális rendelet módosításáról

Fogászati ügyeleti ellátásról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

Beszámoló a 2015. évi ellenőrzésekről

Beszámoló a helyi adóhatóság 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

A szabályozási tervvel kapcsolatos döntésről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2016.05.30:

Meghívó

Beszámoló a Dorog Város rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

Czirkelbach Olga Területvásárlási kérelméről

Balázs János területvásárlási kérelméről

Duna Pilis Gerecse vidékfejlesztési egyesület 2016. évi tagdíj

Belépés a települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe

Az igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tokod Tát szennyvízelvezetése és tisztítás projekt

2016.06.14:

Meghívó

A rászoruló gyermekek intézéményen kívüli nyári szünidei étkeztetésről

2016.06.20:

Meghívó

2016.06.27:

Meghívó

Hollander István és Hollander Istvánné területvásárlási kérelméről

Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi beszámolójáról

Solyomfi Nagy Zoltán területvásárlási kérelméről

Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények működéséről

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

Szolnoki Tibor János tulajdonában levő földterület felajánlásáról 

2016.07.06:

Meghívó

A helyi adókról szóló rendelet módosításáról

2016.08.16:

Meghívó

Szabályozási terv módosításával kapcsolatos döntésről

Tokod Sashegy utca 4 szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Zártkerti ingatlan művelős alól kivont

Zártkerti ingatlan művelése alól kivont

2016.09.12:

Meghívó

Mitter és Társa Kft területvásárlási kérelméről

Szennyvízcsatorna beruházás konzorciumi megállapodás aláírásáról

A Tokod Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése projekt

2531 Tokod Kossuth Lajos utca járda felújítási munkáinak kivitelezéséről

A ravatalozó előtető építési munkáinak kivitelezéséről

A Tokod Nagyközség Önkormányzat tulajdonában levő ravatalozó felújítása

Védőnői szolgálat épületének felújítási munkáiról

A Kienle + Spiess Kft. területvásáljsi kérelméről

Lukácsi Máté művelődési ház korszerűsítési és felújítási munkái

2016.09.26:

Meghívó

Tájékoztató a Tokod Nagyközségért alapítvány működéséről

Mitter és Társa Kft. területvásárlási kérelem

Tájékoztató a Tokodi Polgárőrség működéséről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés I. rendeletének módosításáról

2016.10.24:

Meghívó

Farszky József területvásárlási kérelméről

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Halászi István területbérlési kérelméről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2016.11.28:

Meghívó

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Szociális étkeztetés biztosításáról

A Tokodi Hegyeskő Általános Iskola ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület Támogatásáról

Farszky József területvásárlási kérelméről

2016.12.12:

Meghívó

Boros Zoltán területvásárlási kérelméről

A Tokodi Polgárőrség Egyesület Támogatásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2017. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

A Képviselő testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2017.01.26:

Meghívó

Közmeghallgatás időpontijainak meghatározásáról

A Térség szociális alapellátó szolgálat által nyújtott ellátásokról

A Tokod 2545/6 helyrajzi számú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

2017.01.30:

Meghívó

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A Polgármester és az Alpolgármester illetményének megállapításáról

Az Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásáról

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A Tokodi Hegyeskő Általános Iskola közüzemi számláinak rendezésről

Tojod Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata között együttműködési megállapodás felülvizsgálata

2017.02.27: 

Meghívó

A Léthé Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója

Balázs János területcsere iránti kérelméről

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Az igazgatási szünet elrendeléséről

A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

A helyi civil szervetek és egyesületek beszámolója

2017.03.27: 

Meghívó

Tájékoztató a Gégol Kft. tevékenységéről Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásról

Döntés a Helyi Civil szervezetek 2017. évi támogatásáról

Az MKB Bank Zrt. befektetési szolgáltatási ajánlatáról

Partnerségi egyeztetés sürgősségi indítványról

Urnafal építési munkákról sürgőségi indítvány

Borsos Zoltán területvásárlási kérelmező sürgősségi indítvány

2017.04.24:

Meghívó

A 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról

Az ÉDV. Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Beszámoló a tokodi Polgármesteri hivatal 2016. évi munkájáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet ellátásáról

Beszámoló a helyi adóhatóság 2016. évi tevékenységéről

2017.04.27:

Meghívó

A szociális ellátásokról szóló rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatásáról

Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázaton történő részvételről

2017.05.17:

Meghívó

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról

2017.05.29:

Meghívó

Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről

A települési könyvtári ellátás biztosításáról

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról

A Gégol Kft. területvásárlási kérelméről

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Döntés a “Tiszta udvar, rendes ház” címről

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli nyári szünidei étkeztetéséről

Az új utcanevek elnevezéséről A települési könyvtári ellátás biztosításáról

2017.06.22:

Meghívó

2017.06.26:

Meghívó

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolójáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásról

Zicsi Lajosné és Zicsi János területvásárlási kérelméről

Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

Beszámoló a nevelési intézmény működéséről

A Csodafa Waldorf alapítvány beszámolójáról

A Kienle + Spiess Hungary Kft. területvásárlási kérelméről

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

A közétkeztetésre beérkezett pályázók elbírálásáról

Tokod Vájár utca 4. alatti ingatlanban található Önkormányzati lakás értékesítéséről

A Dorogi Többcélú Kistérségi társulás 2016. évi beszámolója

A Liszt Ferenc művelődési ház javítási munkáiról

A Liszt Ferenc művelődési ház terasz előtető építési munkáiról

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

A tokodi járdaszakasz felújítási munkáiról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A tokodi Mesevár Óvoda belső udvarának felújítási munkáiról

2017.07.20:

Meghívó

Az étkezési térítési díjakról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról

A tokodi Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításáról

A 2531 Tokod, Sashegy utca 4 szám alatti ingatlan bérbeadásáról

2017.08.16:

Meghívó

A Nagyközségi könyvtár tető felújítási munkáiról

A tokodi Mesevár Óvoda belső udvarának burkolat felújítási pótmunkáiról

A Liszt Ferenc művelődési ház pótmunkáiról

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag igényléséről

2017.09.07:

Meghívó

A Gégol Kft. területvásárlási kérelemről

2017.09.25:

Meghívó

A Mesevár Óvoda 2017/2018. évi munkatervének elfogadásáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Pánczél Ferenc kérelméről

Csontos Elemér területvásárlási kérelméről sürgősségi indítvány

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

2017.10.09:

Meghívó

2017.10.30:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

2017.11.09:

Meghívó

Az új Óvoda közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokról 

2017.11.27:

Meghívó

Tájékoztató a Tokodi Polgárőr Egyesület működéséről

Tájékoztató a Tokod Nagyközségért Alapítvány működéséről

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

A Mesevár Óvoda mifibölcsöde játszóudvarának kivitelezéséről

Miksic hulladéklerakó rekultivációját követő monitoring vizsgálatokról

A Computrend Zrt.-vel kötött szerződés felmondásáról

A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatornaépítés során felmerült problémákról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A Kossuth Lajos utcai járdafelújítása munkák során felmerült problémák

2017.12.11:

Meghívó

A tokodi Polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak illetmény alapjáról

A szociális étkeztetés biztosításáról

A Tokodi Polgárőr Egyesület támogatásáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019 csoportos óvoda építési munkái

2018. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A képviselő testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

A település főépítészi feladatok ellátásáról

2017.12.22: 

Meghívó

Óvodaépítés többlettámogatás igényléséről

Óvodaépítés kivitelezővel szerződéskötés

Részvény átruházási szerződés elfogadásáról

Óvodaépítés többlettámogatás igényléséről -1

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2018.01.22:

Meghívó

2018.01.29:

Meghívó

Boros Zoltán területbérlési kérelméről

2018. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

A Gégol Kft. kérelméről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

2018.02.26:

Meghívó

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Léthé Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Pánczél Ferenc terület ajándékozási kérelméről

A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Az igazgatási szünet elrendeléséről

A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

2018.03.26:

Meghívó

Tájékoztató a Gégol Kft. tevékenységéről

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

A tokodi Gazdakör beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Döntés a helyi civil szervezetek 2018. évi támogatásáról

Az Önkormányzat Egyesületi tagságairól

Minibölcsőde kialakítása Tokod Nagyközségben

2 Csoportos óvoda építési munkái

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Minibölcsőde kialakítása Tokod Nagyközségben eszközbeszerzés

2018.04.23:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Beszámoló a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról Nagy Renáta területvásárlási kérelméről

Az ÉDV. Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról

2018.04.25:

Meghívó

2018.05.28:

Meghívó

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló a családsegítő-és gyerekjóléti szolgálat tevékenységéről

A 2017. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról

Róthné Csipke Zsuzsanna ingatlan határvonal rendezési igényéről

Papp rudolf területmegosztása kérelméről

Pánczél Ferenc területvásárlási kérelméről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A központi háziorvosi ügyelet szolgálat óradíj emeléséről

Döntés a “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről

2018.06.25:

Meghívó

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2017. évi beszámolójáról

Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről

A “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről szóló rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletek I. módosításáról

Előterjesztés a település egészségügyi helyzetéről

Közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálásáról

Beszámoló az Óvoda működéséről

Rászoruló gyerekek intézményen kívüli étkeztetéséről

Papp Rudolf területcsere iránti javaslatáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

Döntés a “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címéről

A Dorogi Többcélú Kistérségi társulásról 2017. évi beszámolójáról

2018.08.27:

Meghívó

A fogorvosi alapellátás biztosításáról

A településkép védelméről szóló helyi rendelet elfogadásáról

Az étkezési térítési díjakról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról

2018.09.24:

Meghívó

A 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

A Mesevár Óvoda 2018/2019. évi munkatervének elfogadásáról

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A Bursa Hungária felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A helyi esélyegyenlőségi program fenntartásáról

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

2018.10.24:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A Polgármester Jubileumi jutalmának megállapítása

A Tokodi Mesevár Óvoda alapító okirat módosításáról

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

Somodiné Hegedűs Lívia Ingatlanvásárlási kérelméről

2018.11.26:

Meghívó

A Tokodi Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról

Tájékoztató a Tokod Nagyközségért alapítvány működéséről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2019.01.17:

Meghívó

2019.01.29:

Meghívó

2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Az étkezési térítési díjakról szóló Önkormányzati rendelet módosításáról

Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

A szociális étkeztetés biztosításáról

Fogorvosi alapellátás biztosításáról

2019.02.05:

Meghívó

Tokod Gizella utca szilárd burkolásáról

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak Tokod Nagyközség Önkormányzata által fizetendő 2019. évi társulási hozzájárulásról

2019.02.25:

Meghívó

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A 2019 évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2018. évi támogatás fellhasználásról

A Léthé Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2018. évi tevékenységéről

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről

Az igazgatási szünet elrendeléséről

A Tokod Óvoda járda és udvar térkövezési munkáinak elvégzéséhez vállalkozó kiválasztásáról

Tokod Polgármesteri Hivatal javára bejegyzett építési tilalommal érintett ingatlanok építési tilalmának törléséről

Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

A Bizottságok összetételének felülvizsgálatáról, valamint a képviselő-testület és szervi szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2019.03.04:

Meghívó

A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 azonosító számú projekthez szükséges önrész biztosításáról

2019.03.25:

Meghívó

Din 226 Kft. bemutatkozása Beszámoló a Gégol Kft. tevékenységéről

Tájékoztató a Farkas Transz tevékenységéről

Kienle + Spiess beszámoló

Döntés a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásáról

Din 226 Kft. bemutatkozása

Tájékoztató a Falugondnoki Feladatok Ellátásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

A Fogorvosi alapellátás biztosításáról

Nagy József területvásárlási kérelem

Nagy János területvásárlási kérelméről

2019.04.04:

Meghívó

2019. évi rendezvénynaptár

Vállalkozási szerződés a Gizella u. beton térkő burkolattal kiépítésére

2019.04.29:

Meghívó

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Papp István területbérlési kérelemről

Az ÉDV. Írt műszaki és pénzügyi beszámolójáról

2019.05.27:

Meghívó

Közétkeztetési pályázat táblázata 

A Tokodi Mesevár Óvoda módosító okirat

A 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról

Bérces Martin területvásárlási kérelme

Czirkelbach Olga területvásárlási kérelméről

Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019.06.13:

Meghívó

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatairól

A Tokodi Mesevár Óvoda-Minibölcsőde vizesblokkjainak fejújításáról 

2019.06.24:

Meghívó

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

A térítési díjakról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásáról

Papp Rudolf kérelméről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről

A Vájár utcában lévő meghibásodott csatornaszakasz cseréjéről

Olga-Fa-ker Kft. területvásárlási kérelméről

2019.07.15:

Meghívó

Tokod, Diófa utca és a Temesvári utca szilárd burkolattal való ellátása

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

A 2 Csoportos Óvoda építési munkái során a megrendelő által elrendelt pótmunkák kiegyenlítéséről

A Kienle + Spiess Hungary Kft. előtti gyalogátkelőhely kialakításának tervezési munkáiról 

2019.08.12:

Meghívó

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Döntés a “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről

2019.09.05:

Meghívó

A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat óradíj emeléséről

Az ÉDV. Zrt. fejlesztési terv elfogadásáról

2019.09.30:

Meghívó

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Beszámoló a nevelési intézmény működéséről

A Mesevár Óvoda 2019/2020. évi munkatervének elfogadásáról

A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 azonosító számú projekt pótmunkáiról

A Bursa Hungária Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról

Robotka Ferenc területvásárlási kérelméről

A 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Horváth József terület adásvételi kérelméről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Beszámoló a helyi adóhatóság 2018. évi tevékenységéről

2019.10.25:

Meghívó

Tájékoztató a választás eredményéről

A képviselők eskütétele

A Polgármester eskütétele

A szavazatszámláló bizottság megválasztása

Alpolgármester megválasztása

Alpolgármester eskütétele

Tanácsnok megválasztása

Bizottságok megalakítása

A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

2019.10.28:

Meghívó

A Polgármester és az Alpolgármester illetményének megállapításáról

Toth Tivadar leköszönő polgármester végkielégítéséről

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2019.11.11:

Meghívó

A “Tokod Kossuth Lajos utca 1+120km sz.-ben kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása” munkáinak kivitelezéséről

2019.11.25:

Meghívó

Tájékoztató a Tokodi Polgárőr egyesület működéséről

Tájékoztató a Tokod Nagyközségért alapítvány működéséről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2019.12.09:

Meghívó

A Tokodi Polgárőr Egyesület támogatásáról

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Horváth József területvásárlási kérelméről

A Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” megnevezésű pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról

2020. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

Az Alkotóházban működő Turistaszállás díjának módosításáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2020.01.09.

Meghívó

2020.01.27.

Meghívó

1. Napirend

2. Napirend

3. Napirend

4. Napirend

7. Napirend

2020.02.06.

Meghívó

1. Napirend

2. Napirend

3. Napirend

4. Napirend

5. Napirend

2020.02.24.

Meghívó

1. Napirend

2. Napirend

3. Napirend

5. Napirend

6. napirend

7. Napirend

8. Napirend

9. Napirend

10. Napirend

12. Napirend

2020.04.02.

1. Napirend – a fogorvosi rendelő felújítási munkáival kapcsolatos szerződésmódosításról  

2020.04.17.

1. Napirend – Bazsajka Kft. bérleti díj fizetés alóli mentesség iránti kérelméről

2. Napirend – Kara József Zoltánné bérleti díj fizetés alóli mentesség iránti kérelméről

3. Napirend – Jutalmazás „Rendőrök napja” alkalmából (dorogi kistérség) 

2020.05.05.

1. Napirend –    Tokod, Kossuth Lajos utca 83. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

2. Napirend – Az Erkel Ferenc utca burkolat felújítási munkáiról

2020.06.03.

1. napirend – Munkagép vásárlásáról 

2020.06.15.

1. napirend – A Tokodi Mesevár Óvoda Minibölcsőde vizesblokkjának felújítási munkáiról

2. napirend – Tokod Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításáról

2020.06.29.

Meghívó

1. napirend – Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. napirend – Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 1. módosításáról

3. napirend – A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10-2019. (XI. 26.) ök. rendelet módosításáról

4. napirend – Tiszta udvar, rendes ház elismerő címről szóló rendelet módosításáról

5. napirend – Csendrendelet bevezetéséről

6. napirend – Az északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról

7. napirend – Beszámoló a Dorog Város Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

8. napirend – Beszámoló a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

9. napirend – Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

10. napirend – A LeTHe Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetéssel kapcsolatos kérelméről

11. napirend – Tájékoztató a Tokod Nagyközségért Alapítvány 2019. évi működéséről

12. napirend – Tájékoztató  a Tokodi Polgárőr Egyesület működéséről

13. napirend – Falugondnoki tájékoztató

14. napirend – A 2019. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról

15. napirend – Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről

16. napirend – Beszámoló a helyi adóhatóság 2019. évi tevékenységéről

17. napirend – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

18. napirend – Ferenczi László területvásárlási kérelméről

19. napirend – Kozákné Vadas Andrea Cecília területvásárlási kérelméről

20. napirend – Nagy Erika területvásárlási kérelméről

21. napirend – Szeitl Viktor területvásárlási kérelméről

22. napirend – Tisza Kiss Zoltán területvásárlási kérelméről

2020.07.08.

Meghívó

1. napirend – a Tokod, védőnői szolgálat épületének felújítására pályázat benyújtásáról és önerő vállalásáról

2020.07.29.

Meghívó

1. A közétkeztetésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról

2. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

3. A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

2020.08.06.

Meghívó

1. A helyi zaj- és rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

2. Tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról

3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről

4. Döntés a Tiszta udvar, rendes ház elismerő címről

5. Nagy Erika területvásárlási kérelméről

6. A Laposi út útszegélykő és csapadékvíz árok felújítási munkáiról

2020.08.19.

Meghívó

1.  A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

3. A Tokod üveggyári házi csatorna bekötésekről

4. A Diófa utca, a Géza utca, a Mikszáth Kálmán utca, Patak sor utca, valamint a Nyírfa utca mart aszfaltos burkolat építési munkáiról

5. Tokodi Mesevár óvoda-Minibölcsőde szakmai programjáról

6. Torba Dávid ingatlanbérlési kérelméről

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2021.06.28.

1. 1.a Beszamolo polgarmesteri tevékenységről előterjesztéshez

1.a Beszamolo polgarmesteri tevékenységről előterjesztéshez

2. Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi társulás 2020. évi tevékenységéről

3. Rendőrség beszámolója a 2020. évről

3. Rendőrség beszámolója a 2020. évről

Tajekoztatas dr. Friedrich Gabo r r.alezredes úr életútjáról

4. Tokodi Polgárőrség 2020 évi beszámolója

5. Tokod Nagyközségért alapítvány 2020 évi beszámolója

6. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

6.a Tothne Csombor Monik a védőnő beszámolója

6.b Biro-Jambor Gabriell a védőnő beszámolója

6.c Dr. Vegh Robert fo gorvos beszámolója

6.d Dr. Olah Andras ha ziorvos beszámolója

6.e Dr. Pezderka Gyongyver gye rmek háziorvos beszámolója

6.f Dr. Szabó András beszámoló

7. Esztergom Almásfüzitő vasútvonal járatsűrítéséről

7.a Szakértői indoklás

7.b Kérdőív diagramok

8. Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének módosításáról

9. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tajekoztatás a terulet vásárlási kérelmekről

2021.07.13.

Meghívó 2021. 07.13.

2020VI_1

Czompál Csaba terület adásvételi kérelméről

Végh János terület csere kérelméről

Vendéglátóegység bérbeadására kiírt pályázatról

Vraskó János és Vraskó Jánosné terület adásvételi kérelméről

Tűzoltószertár garázskapujának cseréjéről

Vaczlavek Péter Rudolf terület adásvételi kérelméről

Tokodi Mesevár Óvoda – Mini Bölcsőde óvodavezetői munkakör betöltéséről

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatról

Pap Tamás terület adásvételi kérelméről

A közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálásáról

Gégol Kft. terület adásvételi kérelméről

Jámbor Katalin terület adásvételi kérelméről

A kozetkeztetesre beerkezett pályázatok elbírálásáról

Balazs Janos terulet ad ásvételi kérelméről

2021.08.12

Meghívó 2021.08.12.

Végh János terület adásvételi kérelméről

Hudecz Pál területbérlési kérelméről

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Magyar Állam ingatlanfelajánlásáról

Szeferinusz Péter terület adásvételi kérelméről

Gégol Kft. vételár módosítási kérelméről

Tokodért Emlékérem adományozásáról

Tiszta udvar rendes ház elismerő címről

2021.09.02.

Meghívó 2021.09.02.

143-2021(VIII.12.) önkormányzati határozat módosításáról

2021.09.27.

Meghivo testuleti ul ésre 2021.09.27.

Önkormányzati szociális rendelet módosításáról

2531 Tokod, Sashegy u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

A térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázathoz való csatlakozásról(1)

Időskorúak támogatásáról

Kálmán János területbérlési kérelméről

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Liszt Ferenc Művelődési Ház nagyterem világítási rendszer felújítási munkáiról

Mesevár Óvoda – Mini Bölcsőde 2020-2021. évi beszámolójának elfogadásáról

Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztatás a település közvilágításának korszerűsítéséről

Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tokod Sportegyesület kérelméről

Tokod, Ady E. u. 1. szám alatt álló Liszt F. Műv. Házban található vendéglátóegység pályázat…

Tokodi Mesevár Óvoda – Mini Bölcsőde 2021-2022. évi munkatervének elfogadásáról

Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde házirendjének elfogadásáról(1)

Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde Pedagógiai programjának elfogadásáról

Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Tokod-Üveggyár Sport Club bérleti kérelméről

Végh János terület adásvételi kérelméről

2021.10.25

Meghívó 2021.10.25.

3. Tokod Nagyközségi Könyvtár működéséről

4. Népművészeti Alkotóház működéséről

5. Tokodi Hegyeskő Általános Iskola támogatási kérelméről

6. Tokod Nagyközség Önkormányzatának rendezvénynaptáráról

7. A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról

9. Polgármesteri beszámoló

10. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2021.11.29

Meghívó 2021.11.29. testületi ülésre

1. Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatás felhasználásáról

2. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról

3. Köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

4. Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

5. Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2021. év végi rendezvénynaptáráról

6. A helyi adókról szóló 13-2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. Juhász Szilvia terület adásvételi ajánlatáról

8. Szabó Anita terület adásvételi kérelméről

9. Tokod Nagyközség Önkormányzatának döntése a Covid-19 megbetegedés elleni védőoltás kötelezővé tételéről

10. 2532 Tokod, Határ utca 6. szám alatt ingatlan hasznosításáról

11. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

12. Polgármesteri beszámoló

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2021.12.13.

Meghívó a 2021. december 13-ai testületi ülésre

1. A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának döntése a Covid-19 megbetegedés elleni védőoltás kötelezővé tételéről

4. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

2022. 01. 31.

Meghívó 2022.01.31. napján tartandó testületi ülésre

1. BMVIS-288-2021 iktatószámú 2021.dec.20. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelő Vis maior támogatáshoz kapcsolódó önrészről

2. Tokod falu településrészen lévő védőnői szolgálati lakás homlokzati felújítási munkáiról, pótmunkáiról

3. Végh János terület adásvételi kérelméről

4. Czompál Csaba terület adásvételi kérelméről

5. Gégol Kft. terület adásvételi kérelméről

6. Tokod 535-1 hrsz. ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

7. Kálmán János e.v. szerződésmódosítási kérelméről

8. Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről

9. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről

12. Polgármester illetményének megállapításáról

2022. 02. 28.

0. Meghívó a 2022.02.28. napján tartandó testületi ülésre

1. A Léthé Temetkezési Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2021. évi tevékenységéről

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

4. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

5. Tokod-Üveggyár iskola vagyonkataszter státuszának felülvizsgálatáról

6. Tokod-Üveggyár iskola hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

7. 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

7.a melléklet a közbeszerzési terv elfogadásáról

8. A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról

8.a. Tokodi Asztalitenisz Club

8.b.Tokodi Polgárőr Egyesület

8.c.Tokod SE (3)

8.d.TÜSC (2)

8.e.Tokodi Babavarró Szakkör

8.f.Tokodi Csillagfény Mazsorett Csop.

8.g.dr. Egervári L. Vöröskereszt

8.h.Barátság Ny. K.

8.i.Szt. Márton Karitasz

8.j.Bombicz Judit

8.k.TEKH

9. Az igazgatási szünet elrendeléséről (2)

10. Kovács Tibor területvásárlási kérelméről

11. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (3)

13. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

2022. 03. 28.

0. Meghívó 03.28.

1. A helyi civil szervezetek 2022. évi támogatásáról

2. Tokodi Hegyeskő Általános Iskola átszervezéséről

3. Tokod Sportegyesület üzemeltetési szerződéséről

4. Ebrendészeti feladatok ellátásáról

5. Hollander Gyöngyi terület adásvételi kérelméről

6. A közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződésről

7. Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

8. Kecskés Imre terület ajándékozási ajánlatáról

9. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11. b Vállalkozói árajánlat kivágás

11. c Vállalkozói árajánlat komplex

11. Tokod-Üveggyár területén fakivágásról

2022. 04. 25.

0. Meghívó 2022.04.25. rendes testületi ülésrea

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.a melléklet

1.a zárszámadás rendelet mellékletek 2021

2. A 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról

4. Beszámoló a helyi adóhatóság 2021. évi tevékenységéről

5. Az intézményi gázenergia beszerzésről

6. Ferenczi László terület adásvételi kérelméről

7. Tácsik Lívia és Kispál László terület adásvételi kérelméről

8. Végh János terület adásvételi kérelméről

9. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

10. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2022. 05. 30.

Meghívó a 2022.05.30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

1. Magyar falu program

2. Top Plusz program

3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

4. 2022-2023 tanév közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálásáról

5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről a 2022-2023 tanévben

6. Huber Andrásné terület adásvételi ajánlatáról

7. Tokod zártkert 6589 hrsz. ingatlan 210,5m2 területrészének adásvételéről

8. Szücs Alexandra terület adásvételi kérelméről

9. Tokod belterület 3602-12 hrsz. található ingatlanrész értékesítéséről

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2)

11. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

2022. 06. 27.

Meghívó a 2022. június 27. napján tartandó testületi ülésre

1. az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2. Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről

4. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

5. Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről

6. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről

7. Tokod Nagyközség Önkormányzatának rendezvénynaptárában szereplő rendezvények költségeiről

8. Borsos Gábor terület adásvételi kérelméről

9. Bozókiné Igaz Katalin terület adásvételéről, valamint a 83-2022.(V.30.) határozat visszavonásáról

10. Kovács Tibor terület adásvételi kérelméről

11. 3602-12 hrsz. ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról

12. TOP-Plusz 1.2.1-21-KO1-2022-0006 sz. támogatott projektjéhez kapcsolódó reziliencia vizsgálatról

13. Magyar Falu Program keretében Tokod-Üveggyár orvosi rendelő,valamint védőnői szolgálat felújításáról

14. Tokod-Üveggyár területén gyalogos vasúti átkelő terveztetéséről

15. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta történt eseményekről

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Bánhidi László Polgármester 2022. évi jutalmáról

2022 .07. 11.

Meghívó a 2022.07.11. napi rendkívüli testületi ülésre

4. napirendi pont (4)

5. melléklet

5. napirendi pont (4)

6. napirendi pont (3)

2022. 08. 17.

Meghívó a 2022.08.17. napján tartandó rendkívüli ülésre

1. RRF projektmenedzseri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztásáról

2. RRF kötelező nyilvánosság biztosításának ellátására vállalkozó kiválasztásáról

3. RRF tervező kiválasztásáról

4. Gördülő fejlesztési tervről

4. Meghatalmazás és nyilatkozat 2

4. Tát-Tokod GFT 2023-2037 Beruházás

4. Tát-Tokod szv 2023-2037 felújítás-pótlás

5. Tokod 4-es számú vasútvonal és a 10-es számú út kereszteződésébe vasúti gyalogátkelő kialakítás tervezéséről

6. TOP Plusz ÖNO tervező kiválasztásáról

7. Tokodért kitüntető cím adományozásáról

8. Papp Márk Antal ingatlan vásárlásáról

9. Döntés a falunap és szüreti felvonulás megtartásáról

10. Tokod Nagyközség TRE véleményezési szakasz lezárásáról

2022. 08. 31.

Meghívó a 2022.08.31. rendkívüli ülésre

1. napirend (4)

2. napirend (3)

3. napirend (3)

2022. 09. 26.

Meghívó 2022.09.26. képviselő-testületi ülésre

1. Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

3. Tokodi Mesevár Óvoda SZMSZ módosításáról

4. Munkaterv 2022-23

4. Tokodi Mesevár Óvoda 2022-2023. évi munkatervének elfogadásáról

5. 2022. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

6. 2022 és 2023 évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. évi csatlakozásáról 

8. Góra Gergő területvásárlási kérelméről

10. Balázs János területcsere ajánlatáról

11. Végh János területcsere kérelméről

12. Robotka Ernő terület adásvételi ajánlatáról

13. 105-2022.(VI.27.) önkormányzati határozatáról

14. Bertók Gábor területcsere ajánlatáról

15. Tömör Zsolt területbérlési kérelméről

16. Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

17. Hontiné Balaton Margit ingatlanbérlési kérelméről

17. Hontiné kérelem (3)

18. Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

20. Terembérleti díjak meghatározásáról

21. Idősek napi támogatásról

2022. 09. 29.

Meghívó 2022.09.29. rendkívüli testületi ülésre

6-2022.(IX.29.) szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló rendelet megalkotásáról

2022. 10. 24.

1. Beszámoló a Könyvtári munkáról

2. Beszámoló a Népművészeti Alkotóház működéséről

3. Térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

4. 01_Tokod_TSZT_Jelmagyarazat

4. 02_Tokod_TSZT_Szelveny

4. 03_Tokod_TSZT_Lapok

4. Településrendezési eszközök módosításáról

5. Helyi építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

6. Az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedésekről

8. A terembérleti díjak meghatározásáról

9. Intézmények energiahatékony működéséről

10. Polgármesteri beszámoló

11. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Meghívó 2022.10.24. napi képviselő-testületi ülésre

2022. 11. 08.

0. Meghívó 2022.11.09. napján tartandó rendkívüli testületi

1. Előterjesztés 2022.11.09.Tokod- Ebszőnybánya házi csatorna bekötések

1. Vájár u 13_a

1. Vájár u 13_b

1. Vájár u 14_a

1. Vájár u 14_b

1. Vájár u 15_a

1. Vájár u 15_b

2. Előterjesztés 2022, 11.09. rendkívüli testületi ülésre. Orvosi rendelő parkoló

2. KÉSZ Tokod Üveggyár rendelő infra fejlesztés

3. Előterjesztés 2022, 11.09. rendkívüli testületi ülésre. Játszótér

3. KÉSZ Tokod Ebszőnyi játszótér kapcsolódó munkálatok

4.Hegyeskő iskola tankerületi megállapodás előterjesztés

4.Külön megállapodás

2022. 11. 24.

2022.11.24. meghívó rendkívüli ülésre

1.napirend 

2. napirend 

2022. 11. 28.

2022.11.28. meghívó

1. napirend

2.napirend

3.napirend 

4.napirend

5. napirend

6. előterjesztés

6.AJÁNLAT_Tokod RRF bölcsőde_közbeszerzés_ECKER

6.Árajánlat_Közbeszerzés

6.RRF_112_21_közbesz_Sansz

7. Koordináció Felolvasó lap_BE

7.Árajánlat_Koordináció

7.Előterjesztés a 2022.11.28. Kcsap. víz koordináció

7.TOP_PLUSZ_12121_Tok_koord

8.napirend

9.napirend

10.napirend

11. napirend

12. napirend