Rendeletek

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

 1. A köztisztaságról, a zöldfelületek védelméről, az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2023/12

 1. A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszám – megállapítás rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2023/10

 1. A térítési díjakról

https://or.njt.hu/eli/729853/r/2023/13

 1. A temetőről és a temetkezésről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2023/4

 1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2023/2

 1. A szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2022/6

 1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2021/12

 1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2020/11

 1. A tanyagondnoki szolgálatról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2020/10

 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2018/12

 1. A Tokodi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2018/11

 1. A településkép védelméről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2018/6

 1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/21

 1. A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/20

 1. A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/18

 1. A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/16

 1. A partnerségi egyeztetés szabályairól

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/6

 1. Az orvosi körzethatárok megállapításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2017/4

 1. A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2016/10

 1. A helyi adókról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2015/13

 1. A „tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról és adományozásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2015/6

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2024/4

 1. A közterületek filmforgatási célú használatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2014/1

 1. Tokod Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2013/9

 1. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2013/6

 1. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2012/11

27. A szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2022/6/2023-10-02

28. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2024/2/2024-02-01

29. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2024/3/2024-07-01

30. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/729853/r/2024/5

31. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról

https://or.njt.hu/eli/729853/r/2024/4

32. A 11/2012. (IV. 27.) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelet hatályvesztéséről

https://or.njt.hu/eli/729853/r/2024/6