Rendeletek

A letöltéshez kattintson a kiválasztott hivatkozásra.

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetésről

Önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Önkormányzati rendelet Tokod Nagyközség címeréről és zászlajáról

Önkormányzati rendelet a civil szervezetek támogatásáról

Önkormányzati rendelet sportról

Önkormányzati rendelet a vagyonkezelői jog létesítéséről

Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról

Önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Helyi építési szabályzat (egységes szerkezet)

Önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról

Önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről

Önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú használatáról

Önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Temetőrendelet (egységes szerkezet)

A szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről

6-2015. (III. 31.) Önkormányzati rendelet a „tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról (egységes szerkezetben)

Önkormányzati rendelet a helyi adókról (egységes szerkezet)

Önkormányzati rendelet a kitüntető címek adományozásáról

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Orvosi körzethatárok megállapításáról

Partnerségi egyeztetés szabályairól (egységes szerk.)

Szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

A településkép védelméről

10-2019. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet – Képviselő-testület SZMS  (egységes szerk.)

8-2020. (VII. 31.) Önkormányzati rendelet – térítési díjakról

Az Önkormanyzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. módosításáról

2021. rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

9-2021(IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról valamint a gyermekek védelméről

10-2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete a Tokodi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

11-2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1-2021.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12-2021.(XII.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

1-2022.(03.03.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1-2021.(II.19.) költségvetés

2-2022.(III.03.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről – Mellékletek: 2-2022.(III.03.) rendelet mellékletei

4-2022.(VII.4.) onk.ha t. 2022. évi költségvetésről szóló 2-2022.(I II.03.) onk.r.mod.

5-2022.(VIII.31.) onk.r. a térítési díjakról

6-2022.(IX.29.) onk.r. a szociális ellátásokról

7-2022.(IX.29.) önk.r. a 2022. évi költ s.sz. 2-2022.(III.03.) onk. r. mod.

8-2022.(X.27.) onk.r. Toko d Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9-2013.(IX.11.). önk. r. mód.

10-2022.(X.28.) onk. r. a kepvis elő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról sz. 12-2021.(XII.13.) önk.r.mód.

11-2022.(XI.22.) onk. r. Tokod Nagykozs ég Helyi Építési szabályzatáról sz. 9-2013. (IX.11.) önk. r. mód. sz. 8-2022.(X.27.) önk. r. hatály ba nem lepeserol

12-2022.(XI.24.) onk. r. Toko d Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9-2013.(IX.11.) önk. r. módosításáról
Mellékletek: 1_melleklet_Jelmagyarazat 2_melleklet_Szelvenyhalo 4_melleklet_Kulteruleti_lapok5_melleklet_Epitesi_ovezetek_parameterei 6_melleklet_Ovezetek_parameterei 7_melleklet_Sajatos_jogintezmenyek

13-2022.(XI.30.) önk. r. a 13-2015.(XII.01.) ön k. r. a helyi adokrol re ndelet módosításáról

14-2022.(XI.30.) onk. r. az Önkormányzat 2022. évi költs. sz. 2-2022.(III.3.) önk. r. módosításáról

1-2023.(I.31.) a kepviselo-t estület és szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12-2021.(XII.13.) önk.r.mód.

2-2023-(I.31.) az onkormanyzat 2023. évi költségvetéséről

3-2023~2

4-2023.(III.07.) temeto ről és temetkezésről

5-2023.(III.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 16-2017.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

6-2023.(III.28.) onkormanyzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervez eti es mukodesi szab alyzatarol szolo 12- 2021.(XII.13.) onk. r. módosításáról

7-2023.(III.28.) onkormanyzati r endelete a térítési díjakról