Adóügyek

A helyi adóhatóság vezetője a Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Robotka Julianna
Telefon: 33/505/110
E-mail: jegyzo@tokod.hu
Ügyintéző

Körmendy Judit
Telefon: 33/505-110/22 
Fax: 33/505-120 
E-mail: ado@tokod.hu

Bankszámlaszámok:

Iparűzési adó beszedési számla: 12025000-00217711-00100004
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 12025000-00119188-00100003
Késedelmi pótlék beszedési számla: 12025000-00322288-00100002
Illeték beszedési számla: 12025000-00113656-00100003

FIGYELEM!

Adózóink az ELÜGY-portálon (Önkormányzati Hivatali Portál) az ügyintézésen túl adóegyenlegüket is lekérdezhetik. A lekérdezéshez ügyfélkapus azonosításra van szükség. Vállalkozások esetében az adóhatóságunknál regisztrált képviselő tudja lekérdezni az adószámlák egyenlegét.

E-ügyintézés

2018-tól a gazdaság szereplői a 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján kötelezettek hivatalos ügyeiket elektronikus formában intézni (e-ügyintézés). Ez azt jelenti, hogy papír alapú, postai úton beküldött kérelmeket nem tudunk elfogadni, azokat vissza kell utasítanunk.

A törvény szerint ide tartoznak a ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, az állam, az önkormányzatok, költségvetési szervek, az ügyészségek, a jegyzők, a köztestületek, az ügyfél jogi képviselője, illetve az egyéb közigazgatási hatóságok. Természetes személy (magánszemély) néhány törvényben meghatározott eseten kívül e-ügyintézésre nem kötelezhető, de választása szerint intézheti hivatalos ügyeit ebben a formában.

Az e-ügyintézési felületek minden regisztrált (ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu) ügyfél számára elérhetőek, bármely böngészővel kereshetőek.  ELÜGY illetve az E-papír felületen nyílnak meg. Ha az ELÜGY portálon található nyomtatvány az ügyintézéshez, abban az esetben az e-papír szolgáltatás nem használható. Használatukhoz a magyarország.hu  Kormányzati Ügyfélportálon, a 1818 éjjel-nappal hívható Kormányzati Ügyfélvonalon, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal elérhetőségei vagy személyesen  is kérhetnek segítséget.

Adóügyekben 2018. december 31-ig a vállalkozók hivatalos elérhetősége helyett a vállalkozó nevében eljáró –  természetes személy azonosítása mellett – a természetes személy ügyfélkapuját is használhatják. Gazdasági társaságok 2019-től kizárólag a cégkapujukat használhatják ügyintézésre. 

NEM A TÖRVÉNYEKBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON BENYÚJTOTT KÉRELMEKET VISSZA KELL UTASÍTANUNK!

A hivatali kapu/cégkapu használatához a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hep_hkp_felh oldalon részletes tájékoztatót találnak.

A honlapon, az e-ügyintézés menüpontban fontos információkat találni a témával kapcsolatban.

Ügyfélfogadás

2531 Tokod, Kossuth L. u. 53. adóiroda  

Hétfő: 8:00-12:00 ; 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 ; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-12:00