Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére

Tokod Nagyközség több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját. A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság […]

Óvakodjunk a házalóktól

Tokod Nagyközség Önkormányzata részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben az engedély nélküli házalás és ügynöki tevékenység végzése nem megengedett! Vagyontárgyaik védelme és az adományaiknak a megfelelő szervezetekhez történő eljutása érdekében, minden esetben kérjék el az adománygyűjtő igazolványát, engedélyét! Érvényes engedély, igazolvány hiányában küldjék el a házalót és ne engedjék be a lakásukba, valamint a […]

Tájékoztató a köztisztaságról

TÁJÉKOZTATÓ a köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét, mely 2014. május 1. napján lépett hatályba. A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: A település közigazgatási terültén lévő ingatlanok tulajdonosa, […]

Tájékoztató a közterület használatáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a közterületek használatáról szóló 19/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét, mely 2012. október 1. napján lépett hatályba. A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: A közterületek rendeltetéstől eltérő használata engedélyhez kötött, amelyért közterület használati díjat kell fizetni. Az engedély kiadására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult.  […]