Tájékoztató a köztisztaságról

TÁJÉKOZTATÓ

a köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét, mely 2014. május 1. napján lépett hatályba.

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők:

A település közigazgatási terültén lévő ingatlanok tulajdonosa, bérlője vagy használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) köteles az ingatlannal határos közterületet karbantartani, illetve tisztántartani. E kötelezettsége kiterjed:

a) az ingatlan előtti járdaszakaszra (járda hiányában egy méter széles területsávra), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területre; 

b) a járda, és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírására és gyommentesítésére, tisztántartására, az ott lévő fák, bokrok ápolására, a járdára hajló a közlekedést akadályozó, a járdát terméssel szennyező ágak lenyesésére; 

c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, az árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartására;

d) járműbehajtók átereszeinek jókarban- és tisztántartására.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, vendéglátóhelyek) előtti járda, parkolóhely, zöldsáv tisztántartása és a hulladék eltávolítása a helyiség használójának feladata.

A csapadékelvezető árokba mindennemű szennyezett (olajos, vegyszeres) vizet bevezetni tilos. Dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni, tilos.

Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponta az ingatlanhasználó köteles letakarítani, illetve felhinteni. 

A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy az se a gyalogos-, se a gépjármű-forgalmat ne akadályozza.

Közterületen gépjárművet mosni az alábbi kivétellel – tilos. 

Aki nem rendelkezik olyan ingatlannal, ahol a gépjármű tisztítását meg tudja oldani, az ingatlana előtti közterületet is igénybe veheti a következők betartása mellett: 

  1. nem rongálhatja a zöldfelületet; 
  • nem veheti igénybe a parkok locsolására szolgáló, illetve az önkormányzati tulajdonú épületek közös használatú helyiségeiben lévő csapokat; 

c) a keletkezett szennyeződést haladéktalanul el kell takarítania. 

Avar és kerti hulladék égetését – vasár- és ünnepnapok kivételével – március, április, október és november hónapokban, szélcsendes időben lehet végezni. 

A rendelet teljes szövege elolvasható az önkormányzat www.tokod.hu honlapján.

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!