Tokod Üveggyári Sport Club

Készítette: Horváth Mihály
I. Előszó
A mai felgyorsult világban talán el sem tudjuk képzelni azt a környezetet, azokat a mindennapos harcokat, amikbe egy kicsit enged betekinteni a Tokod Üveggyári Sport Club labdarúgó szakosztály történetének kutatása. 1913-1945 közötti időszakot kutatva, újságcikkek tömegén keresztül kaptam valósághű képet abból a világból, amikor még a labdarúgás az egyetlen sportolási lehetőség volt itt Tokod-Üveggyár területén. Közösséget teremtett és kovácsolt össze. Nem főállású labdarúgók rúgták a bőrt, hanem a gyárban dolgozók. Mindennapi munka után, szabadidejükben hódoltak e remek sportnak. A labda iránti szeretetüket misem bizonyította jobban mint az, hogy sokszor az étkezési szünetekben is pattogott a labda a gyár területén. Ha játékra alkalmatlan volt a pálya, akkor szénporból rajzolták azt meg egy sík területen, mert akartak focizni.
Ez a lelkesedés, ez a pozitív hozzáállás meghozta eredményét. Sikert sikerre halmozott ez a kis csapat. Dacolt az elemekkel, a sokszor igazságtalan kritikákkal, a történelem adta nehézségekkel. Az odaadó, jó játék, sorra hozta az eredményeket vagy a kisebb sikertelenségeket. A kitartó munka végül is meghozta gyümölcsét, a csúcsra repítette a csapatot. Ha kis időre is, de ott voltak a legnagyobbak között.
A csúcsig vezető úton olyan eredményeket értek el, amikkel megyénkben egyedülállóak lettek.
Ezen eredmények bemutatásával szeretném meggyőzni a Megyei Értéktár Bizottságot, hogy a Tokod Üveggyári Sport Club helye igenis ott van a Megyei Értéktár értékei között.
II. A kezdetek
Sokan, talán nem alaptalanul, abban a tudatban vannak, hogy a labdarúgás kezdete Tokod-Üveggyárban 1926-ra datálható. Erre enged utalni az az évszám is ami az egyesület zászlaján szerepel.
Ez az évszám, a rendelkezésre álló adtok szerint, nem más mint az egyesület hivatalos megalapításának évszáma annak érdekében, hogy elindulhasson a nemzeti bajnokságban. Ezt követően nyerhettek csak felvételt a Magyar Labdarúgó Szövetségbe. Arra nincs információm, hogy ez az évszám mióta van a zászlón feltüntetve. Korábban csak a mérkőzések időpontja volt ráhímezve. Ezt bizonyítja az 1928-ból való csapatzászló. Ennek a zászlónak az érdekessége, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján azt a mérkőzést nem is akkor játszották le, hanem valami okból kifolyólag, sokkal később (gyűjtő engedélyével).
1926-ban keletkezett alapítási dokumentumok eredeti másolata a Tokod Üveggyári Sport Club birtokában van, de sajnos engedélyekhez kötött a publikálhatósága.

Azt talán senki nem hiszi el, hogy egy egyesületet úgy meg lehet alapítani, hogy az egyből alkalmas legyen egy hivatalos bajnokságban való szereplésre. ( Már az első évben meg is nyeri azt.) Ennek háttere kellett, hogy legyen.

A kutatásaim során sikerült megállapítani, ha nem is napra pontosan, a labdarúgás, nem hivatalosan bejegyzett, egyesület szintű megalakításának idejét Tokod Üveggyárban.

1913 / 52. szám Esztergom és Vidéke 
„1913. július 3.

Az E. T. K. és T. L. E. mérkőzése.
A nemrég alakult s az érdeklődés és pártolás hiánya miatt nagyon is szűk keretek között mozgó egyetlen igazi sportegyletünk, az Esztergomi Testgyakorlók Köre, fényes győzelmet aratott vasárnap délután Tokodon.
Ugyanis a szintén mostanában létesült Tokod üveggyári Labdarúgók Egylete barátságos football versenyre invitálta meg kollégáját az E. T. K-t. A meghívás folytán vasárnap délután vonatra ült az E. T K győzelemre szomjas football csapata, melynek tagjai voltak : Dudás, Nagy (I ), Horváth, Feledi, Parecco, Nagy (III.) Bóbtis, Lacza, Simon, Nagy (II.) és Wéber. Ezenfelül az egyesület elnöksége Werner Gyula főgimnáziumi tornatanár és dr. Dezső Sándor jb. jegyző, alelnökök vezetése mellett körülbelül ötven főnyi sportbarát.
Vidám nótázás közepette robogott be a vonat a tokodi állomásra. A vasúti állomáson az érkezőket Walter István üveggyári főtanító és Szentgyörgyi Sándor tokodi kántortanító fogadta meleg szavakkal.
A rokonszenves fogadtatás után az egybegyűltek a zászlókkal feldíszített és nagyszerűen rendezett football pályára vonultak, ahol több száz főnyi érdeklődő, köztük a község intelligenciája, valamint a cigánybanda talp alá való nótája fogadta az esztergomiakat.
Fél hat körül megkezdődött a verseny. Az esztergomiak fehér-fekete sávos ingű, fekete nadrágú csapata szembehelyezkedve a tokodiak harcra kész vörös-fekete sávos ingű csapatával heves küzdelembe fogott. A tokodiak ügyes és fürge lábú tagjai dicséretes buzgósággal védekeztek a gólok beadása ellen és iránt.
Míg a küzdelmes verseny tartott, a cigánybanda tüzes nótái, cikornyás dallamai mulattatták a több száz főnyi közönséget.
Ádáz tusa árán fél hétre az esztergomiak hét gólt adtak a tokodiaknak. Tíz percnyi szünet után újból megindult a késhegyig menő küzdelem a babérért. De úgy látszik a szerencse istenasszonya az esztergomiakra mosolygott egyedül, mert midőn esti fél nyolc felé Werner Gyula versenybíró a versenyt berekesztette, az eredmény az esztergomiak javára ilyen volt: 12:0.
A barátságos metsch tehát az esztergomiaknak kedvezett, noha a tokodiak is dicséretesen megállták helyüket. Azonban a pompásan fegyelmezett és iskolázott E. T. K. legyőzte a verseny akadályait és győzött.
Ahogy a győzelemtől, az örömtől kipirult arcokat látom, haj! valami kósza, valami keserű gondolat cikázik agyamon keresztül. Eltűnődöm azon, milyen különös is az, hogy ez a győztes csapat, akit még az egyszerű paraszti nép is néma tisztelettel és bámulattal övez, ez a csapat tulajdon városában nem talál otthonra.
Lám Tokod község érdemes elöljárósága túltett Esztergom sz. kir. város tanácsán és annak képviselő testületén. Mert a tokodi elöljáróság hamarább tudott némi alázatot hozni a lelket nemesítő sportolásnak, mint Esztergom város tanácsa. Közel két hónapja annak, hogy a megalakult egyesület azon kérelemmel fordult a városi tanácshoz, hogy adjon neki pályát, ahol játszhasson. És a városi tanács eddig hallgatott és feleletre se méltatta az egyesületet. így ha jól meggondoljuk a dolgot, még se az esztergomiak győztek lényegileg, hanem a tokodiak. És mi városiak, mi esztergomiak irigyeltük, szerfelett irigyeltük a tokodiakat. És némi röstelésfélét éreztünk, olyanfélét, mint amikor a szemérmes koldus szégyenli a szegénységét, az elhagyottságát, az iránta való nemtörődömséget . . .
Este bankett volt a versenyzők részére, amikor a tokodiak magyarosan megvendégelték a hazátlan esztergomi győzelmes csapatot. A vacsora után a fiatalság (de még az öregség is) vidám táncra perdült, hogy elfelejtse pár pillanatra az ő igazi árvaságát.
Késő éjjeli órákban szedelődzött fel a víg társaság és cigánynóta hangjai mellett szállt vonatra, hogy visszamenjen abba a hazába, ahol igazi honját sehol se találja, mert Esztergomban minden előbbre való, csak a testedzés, csak a testnevelés nem. Pedig hát meg vagyon mondva, hogy az elcsenevészesedett, elsatnyult testben egészséges lélek sose lakik.”

Egy éven belül az egyesületnél névváltozás következett be.

1914 / 45. szám Esztergom és Vidéke

„Pünkösd vasárnap az Esztergomi Testgyakorlók Körének szigeti sporttelepén az Esztergomi Ifjúsági Labdarúgó Club tartott barátságos mérkőzést a Tokod Üveggyári Sportegylettel. Az eredmény 1:3 volt az „E. I. L. C.“ javára. A mérkőzést sokan nézték végig, kik nagyon meg voltak elégedve az esztergomiak szép összjátékával és levezetéseivel.”

1914-06-07 / 23. szám Esztergom

„Labdarúgás. Pünkösd első napján az Esztergomi Testgyakorlók Körének football csapata Érsekújváron járt revánsra. A mérkőzés az őszihez hasonlóan 3:3 volt. Itthon pedig az E. T. K. sporttelepén az Esztergomi Ifjúsági Labdarúgók Köre győzte le 4: l-re a Tokodi csapatot.”( nincs szerző)

Sajnos eltelik több mint 10 év, hogy újra írásos anyag jelenjen meg a labdarúgó egyesületről. 1924-től kezdve felpörögtek az események a klub tájékán. Több mérkőzés is meg lett említve a helyi lapokban.

Ekkor mint Tokod Üveggyár, Üveggyári Sport Club és Tokodi Üveggyári Sport Egylet-ként ( bár ugyan abban a cikkben TSC-nek rövidítik ) publikálják az egyesületet.

1924-07-27 / 60. szám Esztergom és Vidéke

„Sport. M.E.S.E. I.
Ma, f. hó 27-én a déli vonattal indulva Tokodra megy a M.E.S.E. I. csapata és a szépen fejlődő üveggyári csapattal fogja erejét összemérni.”

1925-03-22 / 24. szám Esztergom és Vidéke

Az Esztergomi Munkás Testegyző Egyesület ma, vasárnap a szigeti sporttelepen a tokodi üveggyárnak külföldi játékosokkal megerősített footballcsapata ellen tréning mérkőzést tart. Előtte fél kettőkor a második csapat tart tréning mérkőzést. Belépti díj nincs.”

Nemzeti Sport 1925 május 17.

„Esztergomi eredmények: Pilisvörösvári SC—Esztergomi MOVE SE 5:0 (2:0). — Ódorogi Sev.—Észt. MOVE II. 2:2. — Dorogi AC—Észt. MTE 2:1. Bíró: Újvári. — Tokod Üveggyár—Tokodi Bányászok 3:0.

Nemzeti Sport 1925 május 24.

„ ….-Tokodi üveggyár — Pilisvörösvári SC 5:2. Bíró: Weisz. „

1925-07-05 / 53. szám Esztergom és Vidéke

„Az E.M.T.E. I. csapata f. hó 5-én, vasárnap délután Tokodon a jóképességű üveggyári Sport Club I. csapatával játszik barátságos mérkőzést, a második csapat pedig Nagymarosra rándul át s az ottani Törekvés Sport Club I. csapatával méri össze erejét. Míg az I. csapat a déli 12.40-es vonattal indul, addig a II. csapat a hajnali 4 órai hajóval.”

1925-07-08 / 52. szám Esztergom

„A Munkás Testedző mindkét csapata szép eredménnyel végzett vasárnapi ellenfeleivel. Tokodon az első csapat az üveggyári Sport Clubot verte 2:1 gól aránnyal, míg Nagymaroson a kettő az ottani Törekvés Sport Club első csapatát verte 2:0 gól aránnyal. Az első csapat góljait Horváth ós Schvarcz lőtték, a második csapatét pedig Bakos és Porubszky.”
(nincs szerző)

 1926-03-14 / 20. szám Esztergom

 „Sportélet a MESE-nél. Az elmúlt vasárnap a reorganizálás alatt álló MESE ifjú és törekvő futballgárdája a Tokodi Üveggyári Sport Egylet vendége volt. A TSC tudvalevő, hogy a környék egyik legjobb és legerősebb csapata, kivel szemben a kerület erőssége csak egy góllal tudta a győzelmét biztosítani. És ezzel a jó kondícióban levő csapattal 1—1 eldöntetlenül játszott a MESE, ügy látszik, hogy végre a MESE is azon az úton van, hogy városunk hírnevét győzelemre juttatja. Reméljük, hogy ebben nem csalatkozunk ós úgy a sportkedvelő közönség is nagyobb érdeklődést fog ezen törekvő csapat iránt tanúsítani.”
(nincs szerző)

Az egyesület 1926-tól Tokod Üveggyári Sport Club néven szerepel a bajnokságokban.

Összefoglalva a Tokod Üveggyári labdarúgó szakosztály elnevezései:

  1. Tokod Üveggyári Labdarúgók Egylete
  2. Tokod Üveggyári Sportegylet
  3. Tokod Üveggyári Sport Club
  4. Tokodi Üveggyári Sport Egylet
  5. -1949. Tokodi Üveggyári Sport Club

1949.- 1956. Tokodi Üveggyári Építők

  1. – 1992. Tokodi Üveggyári Munkás SE
  2. – 2008. Tokodi Üveggyári Sport Club
  3. Az egyesület nem szűnik meg, de kimarad a bajnokságból.

A TÜSC a mai napig hivatalosan bejegyzett egyesület!!!!

Az egyesület tagjai közül többen a Tokodaltárói öregfiúkkal közös csapatot alkotva indulnak az öreg fiúknak kiírt bajnokságban. Ezen kívül, rendszeresen Felvidéki csapatokkal játszanak barátságos labdarúgó mérkőzéseket.

III. A megdönthetetlen tények

Tudom, hogy megyénkben sok labdarúgó szakosztály volt és a mai napig is létezik, akik kisebb nagyobb sikereket értek el fennállásuk során. Lássuk mik is azok a tények, amik mégis a TÜSC egyesületet ezek fölé helyezik.

1,  Magyarország legrégebben alakult olyan egyesülete, ami 10.000 főn aluli településen, falun, alakulva járta meg az NB-t és a mai napig önállóan létezik.

Erre bizonyíték Marosi Gergely cikke a Nemzeti Sportban „ Van-e Felcsútnál kisebb élvonalbeli falu Európában”

(Részlet a cikkből.)

„ AZ NB. I. FALURA MEGY ”

„ A 2013–2014-es idényben elmondhatjuk: az NB. I. ezúttal tényleg falura megy – a Puskás Akadémiának otthont adó Felcsút a valaha élvonalbeli csapatot adott legkisebb település. Az eddigi rekorder Akasztó volt, a Stadler FC hona, az élvonal történetében eddig öt tízezernél kisebb lakosságú település csapata fordult meg az NB. I.-ben. A 2011-es népszámlálási adatok alapján Tokod (4209 fő, a csapat NB. I.-es tagságához legközelebb eső, 1949-es adat 4099-es lakosságot mutat), Pereces (4102 fő, ma már nem önálló település), Akasztó (3505 fő), Agárd (nem önálló település, Gárdony részeként 9927 fő) és most Felcsút (1791 fő) alkotja a tízezren aluli ötöst. Összehasonlításképp, a Keleti csoportból feljutott abszolút újonc Mezőkövesd lakossága 16 778 főre rúg.”

2, Egy bajnoki idény alatt három trófeát gyűjt be. Ez az 1933-1934-es bajnokság volt.

a, A megyénkben elsőként és egyetlenként nyerték meg a Corinthian díjat.

Nagy Béla MLSz kiskönyvtár

„CORINTHIAN DÍJ
Védők:
1908: FTC, 1909: FTC, 1910: FTC, 1911: FTC, 1912: BTC, 1913: FTC, 1922: FTC, 1923: Vasas, 1924: Vasas, 1925: Szegedi AK, 1927: MAC, 1928: Dunakeszi Magyarság, 1930: Postás, 1931: Törekvés, 1932: Postás, 1933: Postás, 1934: Tokodi ÜSC, 1935: SBTC, 1941: Szolnok, 1942: DiMÁVAG, 1943: SBTC.

1927: MAC—Dorogi AC                                  3:0
1928: Dunakeszi Magyarság – Dorogi AC       3:0
1930: Postás—Tatabányai SC                          1:0
1931: Törekvés—Szolnoki MÁV                       4:1  
1932: Postás—Salgótarjáni SE                        3:2
1933: Postás—Tokodi ÜSC                             4:2
1934: Tokodi ÜSC—Postás                             2:1

1935: SBTC—Szegedi AK                                2:1”

A mindent eldöntő mérkőzésről készült újságcikk:

Nemzeti Sport 1934-06-01- én megjelent száma.

„Stílusos és lelkes játékkal megérdemelten nyerte Tokod a Corinthián-díjat

Tokodi ÜSC—Postás 2:1 (1:0)

Üllői-út, 200 néző. Bíró: Gerő.
Tokodi ÜSC: Sárkány — Pogány, Kemény — Tihanyi, Kecskés, Kincses — Szemethy, Kiss, Juhász, Gárdonyi, Turbéki II.
Postás: Lendvai — Jelen, v. Kerényi — Háthelyi, Gombos, Várkonyi — Kása, Kertész, Bodrogi, Mátéffy, Horgos.
Tokod már az első percekben veszélyes, Szemethy, majd Gárdonyi révén. A 10. perc után a Postás veszi át a támadó szerepét. A 14. percben Tokodnak óriási helyzete van: Szemethy lövése a kapufáról Gárdonyi elé pattan, az ő lövését az utolsó pillanatban érkező Lendvai kiöklözi. Tokod lassan kimondott fölénybe kerül, csak az akciók befejezésénél nincs elég erélye és szerencséje. A
39. percben Mátéffy kezelésén nagy Postás-helyzet hal el. A 40. percben Tokod megszerzi a vezetést: Tihanyi, a jobb half magas labdát középre ível, Juhász befejeli 1:0,
Szünet után a Postásban Kása és Kertész helyet cserél. A 6. pereben Szemethy beadását Gárdonyi fejjel továbbítja a hálóba. 2:0.
— Hajrá, Tokod!! — zúg a tokodi és a soroksári közönség.
A 16. percben Kecskés hendsze miatt Gerő 11-est ítél, a büntetőt Horgos belövi, 2:1. Váltakozó támadások, Tokod most is veszélyesebb, főleg szélsői révén. A 39. percben Kertész nagy lövése a kapufáról pattan vissza. A 44. percben Tokodnak nagy a helyzete, de nincs szerencséje.
A mérkőzés után Rosenberg dr. az MLSz képviseletében átadja a Corinthian-díjat a tokodiatnak.
Bírálat:
A Tokodi ÜSC végig szebben és lelkesebben játszott, határozottan a jobbik csapat nyert. A csapat legjobbja a két szélső, Gárdonyi, Kecskés, Kincses és Sárkány,
A Postásból Horgos, Várkonyi, Héthelyi és Lendvai felelt meg.
Nyilatkozatok:
Monos, a TÜSC intézője: Olyan csapatnak, melynek Aschner Dávid az vid (?) az elnöke, csak győzhet.
Illés, a Postás intézője: Csapatunk fáradt, tele van sérülttel. Tokod megérdemelten győzött.”

A győzelemért kapott eredeti plakett fényképmásolata. Ezt a plakettet a döntőben játszó egyik játékos örököse bocsátotta rendelkezésemre.”

1934-06-14. Nemzeti Sport

„A Corinthian-díj és a bajnokság megnyerését kedden ünnepelték Tokodon.
— Saját tudósítónktól —
Bensőséges baráti vacsora keretében ünnepelte meg kedden este Tokodon a TÜSC a Corinthián-díj és a középmagyarországi bajnokság megnyerését. A KÖLASz-t Vághy Kálmán főtitkár, a Közép BT-t pedig Bacsó László elnök képviselte.
Eggenhoffer Jenő, az üveggyár igazgatója, a klub elnöke lelkes szavakkal köszöntötte fel a csapat tagjait és mindegyiknek egy-egy arany pecsétgyűrűt nyújtott át. Köszönetét mondott a klub többi vezetőinek is, elsősorban Mischura ügyv. elnöknek és Mohos Antal intézőnek, továbbá a csapat kitűnő edzőjének, Tóth Bélának és utóbbinak is átadott egy aranygyűrűt.
A csapat nevében Tóth Béla beszélt, majd a felszólalások egész sora hangzott még el.
A mintegy hatvantagú társaság a késő éjjeli órákig lelkes hangulatban maradt együtt. (A játékosokat azonban már 11-kor hazaparancsolta az intéző! Jön az országos bajnokság! …)”

A Corinthián – díj elnyerésével egy plakettet kaptak a játékosok. Ezt Kecskés Antal a TÜSC akkori labdarúgója, egyéb érmekkel együtt, megőrizte az utókornak. Az unokája rendelkezésemre bocsátotta, így fényképes archiválását el tudtuk végezni és ezáltal be tudom mutatni.

b, Megnyerik az 1933-1934-es bajnokságot.

1934-05-04 / 87. szám Nemzeti Sport

„KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG
(A Tokod vasárnap, ha győz a VSE ellen, akkor már bajnok!)
I. osztály.

Vác: VSE— TÜSC (Leiner I.).”

1934-05-09 / 36. szám Váci Hírlap

„Postagalamb vitte haza a hírt, hogy Tokod az idei bajnok
A VSE-VAC II. Szép játéka esemény volt — A Reménység nagy veresége
Vasárnap ismét cserbenhagyta a szerencse a nagy csapatokat. A VSE-VAC — ez alkalommal rendesebb játéka ellenére — súlyos vereséget szenvedett. A II. csapat annál szebb győzelmet aratott. Itt látjuk a váci színek jövő képviselőit. A Reménység a fővárosból hatalmas verességgel, kilenc góllal tért haza.
Még egyet! A váci közönség terhére! Ha csak pár ember jön is Vácra egy vendégcsapattal, az a pár ember kétszer 45 percig kitartóan hajrázik, ám a váci közönség néma marad, ha győz csapata, ha nem! Itt is keli keresnünk az okot, ami miatt a a váci csapatokból lassan kivész a legfontosabb: a szív!
Tokod- VSE- VÁC 5 :0 (3 : 0) Bajnoki a pokoli pályán. Bíró: Leiner.
Úgy indul a meccs, hogy a váci fiúk munkája elé nyugodtan néz a közönség. A gólok a levegőben lógnak, de ott is maradnak. Tokod a kapuja elé szorul s csak a szerencse menti, meg a sok tétovázás a tokodi kaput. Vargaty bombája a lécen szalad … sajnos, túl a kapun. Tíz percig tart ez az iram s már Tokod kezd felnyomulni. A 20. percben komoly tokodi támadás, amelyből Drobny szerencsétlenül öngólt lő. 1:0. A gólra meglepetésre Tokod s nem Vác erősít, támadása nagy iramú. Kornert ér el s Vác mindjobban a védelembe szorul. Most még jobban erősít Tokod s úgy látszik, Vác erősen fáradt. A 40. percben nagyszerű összjátékból Szemethy labdája védhetetlenül ül a hálóban. 2:0. Az utolsó pillanatban újabb tokodi gól ül a váci kapuban. 3:0.
A szünetben a tokodiak postagalambbal küldik haza a hírt, hogy a bajnokság a Szolnoki MÁV előtt már az övék.
A II. félidőt is Tokod kezdi s már a 4. percben bent ül 25 méteres bombájuk. A váci csapat most összeroppan, nincs egy egészséges labdájuk, minden passzuk ellenfélnek szól. Úgy áll szemben a két csapat, hogy kirívó az a megállapítás, mely szerint ez a váci legénység képtelen Tokodnak gólt lőni. Vargaty a csatársor meglepő pontja, úgy küzd, persze egyedül, mintha ő akarná megnyerni a meccset csapatának. Negyedórás vergődés után végre magára talál Vác is s két kornert ér el egymás után, de semmi sem megy itt ma. Tokodi korner után ismét váci korner s ebből 11 – es lesz, amit azonban Virág Sárkány ölébe „pottyant“. Középjáték folyik a 28. percig, amikor Báder kiöklöz egy bombát, de Szemety befejeli. 5:0. A közönség már vonul, pedig Vác most erősít. Későn! Még tiszteletgólig sem jut, noha újabb 11-est lőhet, amit most Zentel küld .. . vagy tíz méterrel jobbra a kaputól.”

(nincs szerző)

1934-06-19. Nemzeti Sport

„Vidéki bajnokságok állása
KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG
I. osztály
1. Tokodi ÜSC 22 19 1 2 66:18 39
2. Szolnoki MÁV 22 15 2 5 66:30 32
3. Dorogi AC 22 9 7 6 37:36 25
4. Váci SE 22 10 4 8 49:40 24
5. Rkereszturi TE 22 9 4 9 57:49 22
6. D. Magyarság 22 7 7 8 35:35 21
7. Bgyarmati TSE 22 8 4 10 40:50 20
8. Csillaghegyi KAC 22 7 4 11 31:53 18
9. Szolnoki AK 22 6 5 11 51:48 17
10. Sashalmi ASC 22 6 5 11 31:43 17
11. Dunabaraszti MTK 22 5 7 10 30:59 17
12. Rcsabai TK 22 4 4 14 34:64 12”

c, Megnyerik az 1933-1934-es országos amatőr bajnoki címet.

1934-07-02. Nemzeti Sport

„Nagy küzdelem után a nagyobb lelkesedéssel játszó Tokod megérdemelten győzött
Tokodi ÜSC-KEAC (Szeged) 1:0 (0:0)
Góllövő: Kiss Tokod, 1700 néző, bíró: Majorszky

A magyar országos amatőr bajnoki mérkőzés kezdetére tokodi viszonylatban nagyon szép számú közönség vándorolt ki a pályára. Sokan jöttek vidékről is, a környékből, pedig borús az idő, minden pillanatban fenyeget az eső. Mennydörög is távol. A tokodi játékosok nagy része már otthon mezbe öltözött.  Megérkezik a KEAC is Esztergomból. Ott pihentek a játékosok. Velük van Solty is, a Phőbus csatára. A közönség türelmetlenül követeli a kezdést. A csapatok így állnak fel:
Tokod: Sárkány — Pogány, Kemény — Tóth, Kecskés, Kincses — Szemethy, Kiss, Juhász, Gárdonyi, Turbéki II.
KEAC: Koltai — Karácsonyi dr., Emődi — Várkonyi, Sipos, Jávor — Tóth II., Feketekovács, Kovács I., Tóth III., Bukovetzky.
A mérkőzés előtt Eggenhoffer, a Tokod elnöke zászlót adott át a vendégcsapatnak. A KEAC mentegetödzik, hogy otthon felejtette a zászlót. A KEAC választ, a Tokod kezd. A 40—50 főnyi szegedi kísérőtábor harsány „hajrá, Szegedet” diktál, de mégis Tokod veszélyes: a 3. percben Gárdonyi nagy helyzetet hagy ki. A 9. percben az első korner a KEAC ellen. A 11. percben Bukovetzky jól fut el, Tóth II. fogja és Kincses a kornervonalon kinyomja. Meleg helyzet volt. A nívó meglehetősen alacsony. Mindkét fél nagyon ideges. Kecskés durrant fölé a 17. percben, majd rögtön utána Szemethy mellé. Csepegni kezd az eső. A KEAC kerül nagy helyzetbe. Jobboldalról szálló beadást Tóth III. el-luftólja, majd Bukovetzky—Feketekovács – akció az utóbbi lesállásán dől dugába. Kisüt a nap, úgy látszik, Tokodnak, mert hatalmas elánnal kezd támadni. A KEAC egykét megmozdulását visszaverik és a hazaiak az első, érvénytelen góljukat rúgják. Szemethy kap labdát, rögtön lő is, a lövés a hálóba megy, de közben Majorszky lesállást fütyült. A 31. percben Szemethy nagy lövését Koltai fogja. Emődi szabadrúgása felhozza a KEAC-ot, de rövid ideig tart a szegedi támadás.
Feketekovács a KEAC legnagyobb helyzetét hagyja ki. Úgy látszik, hogy a szegedi csapat fáradt. Lustán és lélek nélkül futnak a támadásai. Turbéki futtából leadott lövését Koltai jól fogja. Kemény lyukat rúg. Tóth jó helyzetbe kerül, de mellé teszi. Sárkány vét el egy kornerből lőtt labdát, Kemény az utolsó pillanatban ment a gólvonalon. Most korner a KEAC ellen. Kiss kapja a berúgást, de a lövés előtt elkaszálja Emődit. Hiába lövi most már gólba a tokodi csatár a labdát, Majorszky érvénytelenít.

A SZÜNETBEN nagy a felháborodás emiatt a tokodi öltözőben.
— Hány gólt kell rúgnunk, míg egyet megad a bíró? — mondogatják.
A KEAC-isták persze a gólok érvénytelenségét erősítgetik.
SZÜNET UTÁN
Már a 3. percben eldől a mérkőzés sorsa. Kiss kap hátulról labdát, ügyesen átjátsza Emödit és szépen sétálva tart a kapu felé, Karácsonyi dr. „díszkísérete” mellett.
Az ötös táján gyengén laposan lő a bal sarokba és kész a
meglehetősen potya gól. 1:0.
Emődi erős hazaadását Koltai nehezen védi. A KEAC most frontba kerül. Egy időre úgy látszik, hogy magukhoz tértek a szegediek, de Tokod erőteljesen védekezik. A 13. percben újra Tokod jön fel. Gárdonyi nagy lövését védi Koltai, tapsot kap érte a közönségtől. Tokod erősíti az iramot. Turbéki jó helyzetben ront, majd nagyszerű lövését Koltai hibátlanul fogja. Még egyszer fellángol a szegedi ambició. Sárkánynak meleg perceket okoz most a szegedi csatársor. Emődi szabadrúgását Sárkány Feketekovács elé ejti, akinek lövése Sárkány ölében hal el. A HEAC második nagy helyzete volt! A 28. percben újra Emődi rúg szabadon a 16-os sárkáról, de Sárkány most mór a helyén van. Tokod kezdi húzni az időt. A szegedieknek nem nagyon tetszik, mert hol a játékos, hol pedig a nézők rúgják és dobják a kerítésen túlra a labdát. A 35. percben Gárdonyi gyenge lövése Koltainak nem nagy feladat.
A mérkőzés legizgalmasabb része az utolsó öt perc.
A KEAC most mindent belead. Tóth III. és Kiss összeakaszkodik. Mindkettő földre esik és csak egy nagy csattanás hallatszik. Kitűnik, hogy Kiss nagy pofont adott Tóth III.-nak.
Az utolsó percben Feketekovácsnak van nagy helyzete megint. Hatalmas tumultusban Sárkány kiüti a labdát, a szegedi csatár lövése azonban közelről fölé száll. Vége.
A tokodi játékosok félkörben gyülekeznek a pálya közepén. Az MLSz nevében Rosenberg dr. pár szó kíséretében átadja a győzteseknek a bajnoki aranyérmeket.
A játékosokat a közönség vállon viszi az öltözőbe harsány énekszó kíséretében.
NYILATKOZATOK:
Eggenhoffer, a Tokod elnöke: Küzdelem volt ez. A nagyobb szív és lelkesedés döntött.
Kovács Mihály, a KÖLASz elnöke: óriási küzdelem! Tokodnak nyernie kellett.
Sárkány csapatkapitány: Két góllal is győzhettünk volna.
Nagy Tamás, a KEAC intézője: Szerencsével győzött Tokod. A mezőny leggyengébb csapata lett a bajnok.
Emődi, a szegedi csapatkapitány: Ilyen pályán nem lehet döntőt játszani.
Majorszky, a bíró: Az első gólt hatalmas ofszájd, a másodikat
nagy fault előzte meg. Az eredmény igazságos.
A KRITIKA
csak a nagy küzdelmet domboríthatja ki. Mint már ez az ilyen nagy tétű döntőkön történni szokott, most sem alakult ki szép játék, hanem nagy küzdelem. Mindkét csapat ideges volt. KEAC ideges is maradt Tokod vezető gólja után. Az iskolázottabb futballt a szegediek játszották, de lagymatagon, szív nélkül küzdöttek. Talán a bajnoki fáradtság ütött ki rajtuk, vagy a hosszú utazás okozta ezt. Tokod szívvel, de erélyesen hatalmas győzni akarással küzdött.
Egyénileg Sárkány és Kemény érdemel dicséretet a tokodi védelemből. Kincses a mezőny legjobbja volt, de a tartalék Tóth is jó osztályzatot érdemel. A csatársornak nem volt jó napja. Csak a két szélső tett ki magáért. Kiss gólja miatt említhető meg. Gárdonyi és Juhász ma egészen gyenge volt.
A KEAC-nak a védelem volt a főerőssége, pedig a csatársor volt eddig a híres csapatrész. Karácsonyi dr. a védelemben, Jávor a fedezetsorban tüntette ki magát. Feketekovács nyújtott még legtöbbet a csatársorban, amely általában szürkén játszott. Még a híres Bukóvetzkynek sem sikerült semmi.”

1934-07-03. Nemzeti Sport


„Holmi”
Tokod és a bajnokság
Pálya, közönség, hangulat, ellenfél és az ünneplés

 

Eldőlt az idei országos amatőr bajnokság.
A büszke címet a Tokodi Üveggyári Sport Club szerezte meg, tegyük hozzá mindjárt — megérdemelten.
Hogy ő volt a legjobb a bajnokok között, azt legjobban igazolja az a körülmény, hogy a döntők során egyetlen gólt sem kapott! A tavalyi bajnokot, a Salgótarjáni BTC-t 3:0-ra, Budapest bajnokát, az Elektromost 1:0-ra és a döntőben Dél bajnokát, a KEAC-ot szintén 1:0-ra győzték le a derék tokodiak. Ez a gólnélküliség nagy dicsőség a csapat kitűnő kapusának, Sárkánynak is. Büszke is volt a meccs után s nevetve jegyezte meg a Sport hírlapnak arra a cikkére célozva, amelyben azt írták, hogy alighanem Sárkány a legjobb kapusunk Háda után:
— Remélem, most már csak a Zamorával fognak összehasonlítani.
Tokodon mindenkinek nagyon fáj az elektromos egyik vezetőjének az a nyilatkozata, hogy „holmi tokodiaktól csak nem ijedünk meg”. Ezt a holmi szót sokat emlegették vasárnap Tokodon és a meccs utáni örömünnepen Mohos Antal intéző kért bennünket, írjuk meg az Elektromosnak címezve, hogy:
— A holmi Tokod mégis bajnok lett.
Hát megírtuk.

Úgy látszik Tokodot nem vették komolyan a szegedi egyetemisták sem. (De csak a meccs előtt!)
Amikor kijöttek a pálya szélére, Karácsonyi dr., a szegediek jeles hátvédje megkérdezte Majorszky bírót: ’
— És hol van a Tokod?
Majorszky erre az a  kapu felé mutatott, ahol már percek óta rugdalták a labdát a tokodi játékosok:
— Ott vannak.
Karácsonyi dr. erre gúnyosan és nem túl sportszerűen, ajakbiggyesztve jegyezte meg:
— Ezekkel kell nekünk játszani?
A párbeszédnek fültanúja volt néhány tokodi szurkoló is és természetesen nem hagyták ki a zicccert, hogy a meccs végén meg ne kérdezzék Karácsonyi dr.-től:
— Mi az, doktor úr, ezek játszottak magukkal?!

Általában a KEAC-isták viselkedésükkel nem nagy szimpátiát keltettek. Kínosan hatott már a meccs kezdeténél, hogy nem hoztak magukkal zászlót, pedig éppen ők voltak azok, akik a zászlócserét ajánlották. Azután folyton és nagy szóval hangoztatták:
— Hogy lehet ilyen pályán országos döntőt rendezni? Életveszélyes itt játszani!
Azt kifogásolták főleg, hogy a nézők nagyon közel vannak a pálya széléhez. Úgy látszik a szegediek nem látták még például Bécsben a Rapid-pályát. Ott legalább olyan közel vannak a nézők a pálya széléhez, mint Tokodon és mégis Középeurópa Kupa-meccseket is játszanak rajta.
A pálya talaja pedig igazán elsőrangú. Olyan kitűnő rajta a fű, hogy aligha van párja az országban.
Nem csoda, hogy fájt a tokodiaknak az élesen hangoztatott panasz. 
A meccs igazán megmozgatta az egész környéket. Autók, autóbuszok hozták Esztergomból, Dorogról, de még messzebbről is a közönséget és főleg rengetegen jöttek kerékpáron.
Pontosan 1627 fizető nézője volt a meccsnek. Tokodon, amelynek alig van háromezer lakosa és a község négy kilométerre fekszik a pályától!
Volt is drukk a meccsen, de azért meglepően sokan biztatták Szegedet is. Nem értettük ezt sehogyan sem, hiszen a KEAC vezetőitől úgy tudtuk, hogy alig negyvenen jöttek Szegedről.
Amikor érdeklődtünk, hogy mikor jöttek ezek a KEAC-isták,
felvilágosított egy tokodi szurkoló :
— Nem szegediek ezek, kérem, hanem dorogiak! Nagyon fáj ezeknek a mi bajnokságunk.
(A történeti hűség kedvéért azért meg kell állapítanunk, hogy csak néhány elfogult dorogi szurkolt a KEAC-nak, a nagy többség, élén a DAC vezetőivel, mind a TÜSC-öt biztatta.)

A meccs után természetesen hatalmas volt az öröm a tokodiak körében. A meccs lefújásának a pillanatában majd szétszedték a játékosokat, az öröm azonban igazán a klubhelyiségben tört ki. Semmiféle megbeszélés nem történt, mégis olyan társaság jött össze és olyan mulatós kerekedett, amilyent még aligha láttak Tokodon. Ott volt az egész csapat, ott volt minden vezető, ott voltak a főszurkolók és a környék egész intelligenciája, élén Frey Vilmos országgyűlési képviselővel, a szolgabíróval. a főjegyzővel. Itták Aschner Dávid vezérigazgató sörét. (A meccsen ő is kint volt és örömében egy hordó sört adott a csapatnak. Aligha gondolt azonban arra, hogy százliteres hordó is van a tokodiaknál )

 
Kijutott az ünneplésből mindenkinek. Különös melegséggel ünnepelték a csapat kitűnő edzőjét, Tóth Bélát, aki csak egy éve van a csapatnál és ebben az első évben a csapat nemcsak a Corinthian-díjat vitte el. hanem az országos amatőrbajnokságot is.
Büszkén is jegyezte meg Tóth:
— A nyolcadik csapat nyert már a kezem alatt bajnokságot.”

3, Megyénk első, olimpián résztvevő labdarúgója a TÜSC játékosai közül került ki.

1936-07-07. Nemzeti Sport

„Berta József, Tokodi ÜSC, hátvéd: Szigetvárról került Tokodra. Itt forrott ki igazán ennek a vidéki tehetségnek a játéka. Opata keze alatt azután rövid idő alatt is kicsiszolódott. Gyors, erélyes, keménykötésű hátvéd. Rá lehet Berlinben számítani. 24 éves, asztalos.”

1936-07-07. Nemzeti Sport

„Az MLSz megnevezte az olimpiai kiküldetésre javaslatba hozott huszonhét játékosát

Hétfőn este ült össze az MLSz olimpiai bizottsága, hogy megállapítsa, ki legyen az a 22 amatőr futballista, akit az olimpiai futballtornára benevezünk.
A bizottság rövid tanácskozás után a következő névsort állította össze:
Kapusok: Simon PEAC, Régi BSzKRT.
Jobbhátvédek: Kovács I. KEAC, Kőműves SVSE.
Balhátvédek: Berta TÜSC, Bélái BIK.
Jobbfedezetek: Kalmár (Krivitz) DVAC, Honthy FVSK.
Középfedezetek: v. Bonyhai Attila, Lagler MPSC.
Balfedezetek: Pósa FTC, Rumpler SzFC.
Jobbszélsők: Soproni SFAC, Karácsonyi FTC.
Jobbösszekötők: Kiss FTC, Kolláth II. Szolnoki MÁV.
Középcsatárok: Kállai UTE, Keszei II. Törekvés.
Balösszekötők: Bérezés PVSK, Horváth II. CsTK.
Balszélsők: Csutoráé HAC, Tóth II. OsAK.
Az összeállításról Vághy Kálmán országos amatőr kapitány a következőket mondotta:
— Talán van egy – két meglepetés a csapatban, de véleményem szerint ez az a huszonkét játékos, akikből a legjobb magyar amatőr, csapatot lehet összeállítani az olimpiára. Talán meglepetés, hogy Készéit számításba vettük, de a fiú jelentkezett nálunk és kijelentette, hogy teljesen egészséges. Bérezés (Bendeícovics) a másik meglepetés. Ő az utóbbi időben már a harmadik meccsek játszotta a keretben és kitűnően bevált. Tóth
II.-t a balszélre már régen számításba vettük. Láttam öt a Békéscsaba—Szeged mérkőzésen és a Hungária-úton, amikor Dél válogatottja a magyar válogatott ellen játszott. Ezen kívül Zalaegerszegen is játszott a keret csapatában. A magyar futball egyik legnagyobb tehetségének tartom.
— Karácsonyit a jobbszélső posztra jelöltük. Neki valójában itt van a helye. Pósa is visszakerült eredeti helyére.
— A csapat most már közös edzésbe kezd. Vasárnap zárt kapuk mellett a BSzKRT-pályán vagy a Hungária úton egymás ellen játszik a 22 játékosból alkotott két csapat. A vidékiek 15-étől Budapesten fognak lakni a Testnevelési Főiskolán és az egész keret mindennap edzést tart az indulásig. 15-ig kedden, szerdán és pénteken tartanak edzést a budapesti játékosok. 15-ike után a még rendelkezésünkre álló két vasárnapon könnyű ellenfelek ellen fogunk edzőmérkőzést játszani.
Mint értesülünk, hétfőn este Usettij Béla, az MLSz elnöke és Zsamóczay János, az olimpiai bizottság elnöke felkereste Kelemen Kornél dr.-t, az OTT elnökét, akivel hosszasan tárgyaltak a futballcsapat olimpiai kiküldetéséről. A megbeszélés eredményéről nem kaptunk nyilatkozatot, de a jelekből arra lehet következtetni, hogy mégis remény van a futballcsapat kiküldetésére.”

1936-08-06 / 153. szám Nemzeti Sport

„Az első félidőben kaptunk lesállás után születő két gólt-ez elintézte futballistáink sorsát Lengyelország—Magyarország 3:0 (2:0) Szünet után egy gólunkat nem adta meg a bíró
Berlin, Post-Stadion, játékvezetőt Scorsoni (Olaszország)

 

Berlin, augusztus 5. A magyar csapat a szokásos kíméleti műsorral készülődött délelőtt a mérkőzésre. Tizenkét órakor volt az ebéd. Ebéd közben Zsarnóczay így beszélt: — A fiúk nyugodtak, csak egy némelyik vezető izgul… Lénárt bevallja, Vági tagadja, Nagy Marcell a levese fölé hajol és mormolja magában: — Győzni kell. Győzni kell. Fél négykor autóbuszra száll a társaság és indul a faluból a Poststadion felé. Annyira kímélik a fiúkat, hogy még a falu bejáratáig is taxin viszik őket.
Holló Zoltán,, az OTT-nek tisztviselője is jó futballszurkoló lévén, elkísérte a fiúkat. Mérkőzés előtt a lengyeleket keresem. Katusa szövetségi kapitányt fogom el. — Mi lesz? — kérdem. — Majd megpróbáljuk. — Mit remél? Tüdőből szívott hanggal vágja ki: — Biztosan győzünk!
Kérdem, hogy mi az összeállítás, de nem akar válaszolni. Az öltözőben német gyúró vette kezelésbe a csapatot. Kállai a gyúrás után regényt vesz elő, olvas a padon. Először a lengyel csapat fut ki piros nadrágban, fehér ingben. Nagy taps fogadja őket. Rögtön utánuk kifut a magyar csapat birdóvörös ingben és fehér nadrágban. Régin, a kapuson zöld ing és fehér nadrág van. Már ott van a pályán az olasz játékvezető, Scorzoni és két partjelzője az egyiptomiak: Hamid és Yusuf Mohamed. Scorzoni a lengyel kapus piros ingét szürkére cserélteti ki, mert a kapus inge nagyon hasonlít a magyar csatárokéhoz. Lassan gyülekezik a közönség,
a lengyelek kiabálásában észre lehet venni, hogy a nézőtéren kellemetlenül sok a lengyel. A hirdetőtáblán felül van Lengyelország neve, alul Magyarországé. Úgy látszik a jó németek nagyon biztosak a lengyel győzelemben. Mellettünk Zsarnóczay megjegyzi: — Enyhe telünk van! Az időjárás kedvezőtlenül hűvös. Erősen beborult. Kézilabdásaink egyenruhában jöttek ki szurkolni a futballcsapatnak. A sorsolásnál Kállai lép a bíróhoz, ő a magyar csapat kapitánya Neki kedvez a szerencse és a széltől támogatott oldalt választja. A két csapat így áll fel: Lengyelország: Albanski — Martyna, Galeczky — Kotlarczyk, Wasiewicz, Dytko — Piec, Scierfke, Peterek, God, Wodarz. Magyarország: Régi — Kovács I., Berta — Lágler, Bonyhai, Király — Soproni, Kiss, Kállai, Bérces, Csutorás. Az I. félidő Az első percekben változatos játék folyik, de a lengyelek hamarosan veszélyeztetnek, szerencsére védelmünk állja a harcot. Az első komoly magyar akciót Kiss és Kállai vezeti, Kiss fejjel küldi a labdát az újpesti középcsatár elé, Kállai kapásból lő a jobb sarok felé, de a lengyel kapus fogja a labdát. Bonyhai szerel egy veszélyesnek induló lengyel megmozdulást, majd az 5. percben a lengyelek jobbszárnya lendül előre, a jobbszélső beadását Régi csak kiütni tudja s Kovács szögletre rúgja a labdát. A szögletet kapu fölé fejeli. A 8. percben is a lengyel jobbszélső támadását csak szögletre tudja hárítani Kovács. A válasz támadásunknál Kállai remek kapáslövést ereszt meg, de a lengyel balhátvéd a szép akcióba az utolsó pillanatban belelép. Soproni, Kiss, Lagler, Bérez és támadás jön rögtön utána, a pécsi összekötő lövése azonban gyenge. A 11. percben gólt kapunk. A lengyel balszélső, Wodarz nagy lesről indul el, a határbíró integet is, de Scorzoni nem figyel rá, a szélső lövéshez is jut, Régi a veszélyes lövést csak kiütni tudja s Peterek ismét kapura szúrja a labdát, Kovács kétségbeesetten teszi a lövésbe a lábát, a labda irányt változtat, de tovább is a kapu felé tart, Régi ismét csak öklöz s most már a balfedezet, Dytkó jól kapja a bőrt s a labda beesik a balsarokba. Régi hiába vetődik,
1:0-ra vezetnek a lengyelek. A lengyelek még jobban felülkerekednek s két szögletet is szereznek. A 21. percben Sahid, az egyiptomi határbíró elnéz egy lest,s szerencsére Scorzoni lefújja. Utána Bérezés lövése gyenge. Bonyhai Sopronit szökteti, szerelik. A 26. percben a magyar védelem jókor lép közbe. A 27. percben újra a lengyelek támadnak. A határbíró int, a játékvezető nem törődik vele, a jobbösszekötő átvágja a labdát az előrehúzódott balhalf elé, aki lesen áll. Mellette egy német játékvezető áll, ez is megerősíti, hogy les volt, csak éppen a játékvezető nem látja. A lengyel balfedezet a balösszekötő elé tálal, aki félmagasan a balsarokba lövi a labdát. 2:0-ra vezetnek a lengyelek. A gól után fellángol a magyar csapat lelkesedése. Bonyhai 25 méteres szabadrúgását azonban a lengyel kapus védi. Nagy tapsot kap érte. Kállai—Csutorás-akció fut végig a pályán, a center szökteti a szélsőt, csak szöglet lesz belőle. Soproni fejel ezután kapura, de a lengyel kapus ismét a helyén van. Bonyhai faultját fújja most le a bíró (pedig nem volt semmi). Kiss nagy helyzetben van, Kállainak passzol, de a középcsatár lövését most fogja a lengyel kapus.
Kállait vágják fel a 16-oson, mindenki 11-est vár,
Scorzoni azonban a 16-oson kívülire viszi ki a labdát. A lengyel jobbhátvéd a közönség kedvence, de meg kell állapítani, hogy tud is. A 35. percben meleg helyzet adódik a magyar kapu előtt, Régi elvéti a labdát, szerencsére a lengyel balösszekötő fejese a kapu mellé megy.

 

Újra a magyar csapat támad, de semmi sem sikerül a fiúknak. A lengyel védelem valóban elsőrangúan végzi el feladatát. A 40. percben Bonyhai lő a csatárok helyett, hatalmas, 40 méteres lövését azonban fogja Albansky. Most elered az eső.
Ismét a magyar csapat lendül előre. Veszélyes akciók gördülnek a lengyel kapu elé — eredmény nélkül. Viszont a lengyelek, amikor feljönnek, rögtön veszélyesek. Piec jól adja be a labdát, de Peterek lövése a kapu fölé megy. Kállai lő ezután, ez is fölé megy. Kállai lő ezután, ez is fölé megy. Az utolsó percben Peterek óriási helyzetbe kerül. Tisztán áll Régivel szemben, de kapu mellé gurít.
A meccs legnagyobb helyzete. Szerencsénk volt!
AZ ELSŐ FÉLIDŐ BÍRÁLATA
El kell ismernünk, hogy a lengyel csapat eddig jobban játszott, bár a magyar csapat is igen sok veszélyes támadást vezetett. A lengyelek három előretolt csatárral játszanak és ezek bizony nagyon sokszor teljesen szabadon álltak. A magyar csapatban Régi egykét melléütés mellett jól végezte feladatát A gólokról nem tehet. A két hátvéd rossz helyezkedéssel és ellenfélhez való passzolással ejtette kétségbe a magyar híveket. A fedezetsorban Király a legjobb, Bonyhai sokat kihagy, Lágler szürke. A csatárok közül Kállai a legjobb, de ő sem az igazi. Kiss következik utána….. Soproni kevés labdát kapott a másik két csatár gyenge, Általában az a benyomás, hogy a magyar csapat javíthat, főleg ha a fedezetsor feljavul.
II. félidő
A lengyel szurkolók nagy ujjongással fogadják a II. félidőre kivonuló csapatukat. A magyarok között a nézőtéren ott van Zombory és Kárpáti, a két olimpiai bajnokunk. Magyar támadással indul a II. félidő. Kállai hatalmas lövést ereszt meg a 4. percben, de a lengyel kapus helyén van. Egymásután peregnek támadásaink, majd Peterek dr. fut ki, de elfejelik előle a labdát. Az 5. percben a lengyelek szögletet érnek el, Régi azonban vetődve véd. Kállai faultja miatt megakad a mi támadásunk, a lengyeleké pedig kéz miatt. Peterek dr. szökteti a jobbösszekötőt, de Bonyhai szereli Bérez és szépen szökteti a 7. percben Csutorást, de ez a hátvéd gyomrába viszi a labdát. Piec szökik, a vonalon túl viszi a labdát, a bíró azonban nem veszi észre. Király a felázott füvön elcsúszik, kézzel ér a labdához. Martyna áll neki a 25 méteres szabadrúgásnak, de Régi védi a bombát. Az eső esik, a lengyelek igyekeznek kihasználni a szelet. Ha a labda vonalon túl jut, akkor kényelmesek. Hja, vezetnek! A 10. percben Kovács hibáz, de szerencsére lesállás miatt megakad a lengyel támadás. Azután mi támadunk, de Csutorás újra ügyetlenkedik. A magyar csapat erősít, fokozza az iramot, de előbb Soproni hibáz, majd Kállai lábáról táp el a labda. A 12. percben majdnem baj van. Védelmünk tétováz, Peterek dr. szökteti a balszélsőt, ez kapura húz, már 15 is, de Régi bravúros vetődéssel fogja a labdát. Újra mi jövünk, de nincs áttörő erő a csatárainkban s a lengyel hátvédek kényelmesen játszani haza. Kállai újra nagy helyzetet hagy ki. Ugyanannyit támadunk, de a lengyelek kapu előtt sokkal jobbak. A 14. percben Régi újra szögletre véd, de berúgás után nincs baj. A tömzsi, Sestaszerű Martynán nehezen mennek át a csatáraink, illetve nem is mennek át. A 15. percben Bonyhai jól szökteti Bérezést, de ez Martyna gyomrába viszi a labdát. Utána Soproni tör ki, be is kanyarodik, Csutorásnak ad, de ez fölé lő! A 17. percben végre átjutunk Martynán, de ott van még Dytko s hiába minden. Wasiewicz folyton Kállai nyakán lóg, ha kell, meg nem engedetten is löki. A 17. percben Bérezés szökik, Martyna leteríti.
Bérezés fekszik,
Martyna szökteti Piecet, ez szalad, a magyar közönség tüntet, Piec remekül lő, de Régi ezúttal sem hibáz. Bérezést kiviszik. Nem is jön többé vissza. Azután Peterek dr. szökik, védelmünk löki, Peterek dr. beesik a 16-oson belülre, de a bíró, helyesen, csak szabadrúgást ítél. A 22. percben Soproni fut el, de ketten is támadják. Úgy látszik, ennek a jó védelemnek nem lehet gólt rúgni. A játék kiegyenlített, ám is sokat támadunk. Főleg Kállai támad, de nem a labdát, hanem Martynát találja el. Jönnek a mentők, de nem Martynáért, hanem Bérezésért. Martynát feltámogatják, kisántít. Bérezés leveszi cipőjét, Opata megy a mentőkel. Jól nézünk ki. 10 emberrel játszunk tovább. Kállai vesz rajtot, de Martyna, aki közben bejött, szerel. Szögletet érünk el, de Albanski nagy szerencsével véd berúgás után, a 27. percben. Csutoráé Indulna a 29. percben, de Martyna elé viszi a labdát. Piec fürgén támadja utána Régit, de ez nem hagyja magát. A 30. percben Soproni kanyarodik be a labdával, de a Martyna a gátat sem tudja venni. Most támadunk, csatársorunk tologat, addig, amíg nem jön Martyna.
A kopasz hátvéd a sztárja ennek a mérkőzésnek. A közönség sokat derül rajta. A 31. percben God szép lövését Régi jól védi. Azután Peterek megrúgja Kovácsot, a bíró fütyül, Régi kijön s ellöki Peterek dr.-t. A közönségnek ez nem tetszik. Kotlarczyk hibáz, de a csatáraink későn veszik észre, hogy lehetett volna valamit csinálni. Soderske kezelése miatt a 35. percben megakad a lengyelek támadása. Jön az utolsó tíz perc, bár bevégeztetett. Hiába kapnak labdát a csatáraink, a gyors lengyel fedezetek folyton szerelik őket. Csutorás végre ügyes, de löki Kotlarczykot s a bíró szabadrúgást ítél. A 36. percben Peterek kiszökik, már lőne, de Kovács az utolsó pillanatban közbe lép. Régié a labda. Utána Soproni támadást vont, majd Kiss adja rossz helyre a labdát, Kállai lőhetne, de inkább szökteti Sopronit a 38. percben, ez bead, a kapus vetődik, Kállai ráfut, a kapus alól vonalon túlrúgja a labdát. Kállai gólt reklamál, Kiss is reklamál, a határbírót is megkérdik, de a bíró int, hogy a labda nem volt túl a vonalon. Albanski már rúgja is ki. Pedig tisztán túl volt, csak a kapus visszakaparta, míg a bíró odaért. A közönség tüntet, mert gólt látott. Hosszasan fütyülnek. Közben kiderül, hogy Bérezésnek a térde ugrott ki. Megafonon tolmácsot keresnek Bérezés mellé, aki az orvosi szobában fekszik. A 44. percben szabadrúgással feljöhetnénk, de Csutorás hibáz. Kovács testtel szereli Gödöt. A bíró a sérülések miatt hosszabbít. Peterek dr. szökteti Scharfet, lő, a labda kapufáról pattan vissza s God közelről bevágja. Régi tehetetlen volt. 47. perc, 3:0. Azután már nincs esemény. „

3, + 1 érdekesség: Megyénken 1936-ban áthaladó olimpiai lángot, többek között a TÜSC játékosa, vagy elnöke Eggenhoffer Jenő vitte. ( sajnos pontos pontos személyt nem határozható meg)

Tát történetét kutató Szabó József úr egy alkalommal elmondta nekem, hogy a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum adatai alapján megállapította, hogy Sári és Tát között, Tát részéről Papp Károly, Tokod részéről Eggenhoffer Jenő és Eggyenhoffer László voltak azok a személyek, akik az Olimpiai lánggal futottak a két településen.

4, Megyénk labdarúgócsapatai közül a TÜSC jutott fel   elsőként az NB-be.

1901-ben szervezte meg az MLSZ ( Magyar Labdarúgók Szövetsége ) az első bajnokságot. Vidéki csapat először az 1926-os bajnokságban szerepelt az NB-ben.

A megalakulást követően megyénket három település képviselte az NB.-ben Tokod, 1940. Dorog, 1945. Tatabánya 1947.

A II. világháború okozta körülmények nem kedveztek a labdarúgásnak Tokodon. A sok negatív hatásnak köszönhetően az NB- ben való szereplés Tiszavirág életű volt. 1940-1941-es bajnokságban szerepeltünk az első osztályban. A tényeken ez nem változtat semmit: megyénket először a TÜSC képviselte a labdarúgás legfelsőbb osztályában Magyarországon.

1940-06-17. Nemzeti Sport

TOKOD MAR AZ NB-BEN VAN!

Tokod—Pénzügy 2:0 (0:0) Tokod. 600 néző. Vezette: Deák.
TÜSC: Barak — Kecskés, Gárdonyi — Lékó. Mészáros. Kincses — Eggenhoffer, Hevesi, Sárdi, Gerendássy. Tóth.

PTSC: Simon dr — Retkes, Hering — Aranyosi, Balogh. Hluchányi — Nagy, Bodor, Hortobágyi, Selmeczi. Hárai.

Az I. félidőben változatos játék. A legnagyobb esemény: Mészáros szabadrúgásból lőtt kapufája. Szünet után fölénybe kerül a hazai csapat. Állandó támadások után a 20. percben Gerendássy átadásából Sárdi bombagólt lő. 1:0. A 35. percben Balogh és Simon dr fut egy ívelt labdára. Sárdi zavarja őket s a labda Balogh fejéről a hálóba jut, öngól. 2:0. Jő: a közvetlen védelem. Mészáros és Hevesi, illetve Simon dr, Retkes, Balogh, Bodor és Hortobágyi. „

1940-06-18. Nemzeti Sport

A dunántúli csoport:
így áll a befejezés előtt egy héttel:
1. Tokod 25 18 4 3 52:24 40
2. Sopr. FAC 25 16 2 7 83:42 34
3. Lampart 25 13 5 7 57:30 31
4. Pénzügy 25 11 6 8 44:36 28
5. Sopr. VSE 25 9 10 6 42:39 28
6. Egyetértés 25 12 3 10 54:46 27
7. Zugló 25 9 9 7 49:48 27
8. MTK 25 12 2 11 50:59 26
9. Dorog 25 8 6 11 43:56 22
10. Tatabánya 25 7 7 11 35:46 21
11. Érsekújvár 25 9 3 13 31:45 21
12. Komárom 25 5 7 13 30:45 17
13. Pécsi VSK 25 5 5 15 41:64 15
14. Álba Regia 25 4 5 16 44:75 13

A Tokod biztos bajnok. Pompásan kamatoztatták a tokodiak a modern labdarúgás egyik alapvető igazságát, hogy első dolog gólt nem kapni. A remek tokodi védelem és fedezetsor az NB-ben is meg fogja keseríteni sok támadósor életét.”

5, Sporttörténelem az NB-ből.

Sporttörténelmet írtunk az Esztergomban megrendezett TÜSC – Törekvés mérkőzés. Mai napig is emlegetik hiszen itt: tört a kapufa.

1940-10-28 / 211. szám Nemzeti Sport

„ A Ferencváros (Jakab kiállítása ellenére) 4:1, Újpest (kapushibák segítségével) 3:2, Diósgyőr (ezzel a harmadik helyre tört előre) 1:0, Szolnok (holott Kolláth súlyosan megsérült) 3:0, Szeged (régi ellenfelét terítette le) 3:1, Tokod (félbeszakítással fűszerezett, botrányos meccsen) 4:1 és a Gamma (bár a vidékiek itt is méltó ellenfelek voltak) 3:2 arányú győzelmet aratott.

„Nagyobb arányban is győzhetett volna a Tokod a formán kívüli Törekvés ellen.
Tokod—Törekvés 4:1 (2:0)

„  A MÉRKŐZÉS A II. FÉLIDŐ 39.
PERCÉBEN FÉLBESZAKADT, MERT A TÖREKVÉS INTÉZŐJE ÖSSZEDÖNTÖTTE A KAPURUDAT

Tasnádyt a közönség megverte a mentők vitték el.

Góllövő: Harsányt II, Nagy, Harsányi II, Nagy, Pusztai.
Esztergom, 1500 néző. Vezette: Horváth- dr.

A két „vendégcsapat” közül a Törekvés szolgáltatja az első meglepetést: a mezbe öltözött játékosok között a pályabejáróban feltűnik Palatínus alakja is! A középcsatárt addig „főzték” társai, míg csak játékra nem jelentkezett. Most már nem is a lábával, hanem inkább az önbizalmával van baj. A fiúk biztatják is, ne féljen, ez csak az első rúgásig tart.
A tokodiak körében nincs különösebb újság, a játékosok nyugodtan készülődnek. Az általános hangulat az, hogy a múltheti vereség aligha fog megismétlődni. Sőt. ..

Horváth dr. sípjelére a kővetkező két csapat fut ki:
Törekvés: Kiss — Lőrinczy, Bánkút, Szűcs, Róják, Tagányi — Pusztai, Zörgő, Palatínus, Déri. Dóri.
Tokod: Barak — Kecskés, Berta — Harsányi I., Mészáros, Varga — Pozsonyi, Harsányi II., Nagy, Hevesi, Tóth.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Füves, felázott talajú, szokatlanul kisméretű pályán a Tokod kezdi a játékot. Csakhamar szögletet is ér el, majd Szűcs 25 méteres szabadrúgása jut kapu fölé. Két újabb tokodi szöglet jelenti a „házigazdák” fölényét. A 4. percben viszont Barak alig csípi el a labdát Dórt elöl. Most egy Törekvés-szöglet következik.
A labda sokat pattan partra és szögletre, kicsi a pálya. A 15. percben szabadrúgás van a Törekvés ellen. Varga lövését előbb Nagy fejeli, majd a lepattanó labda Harsányi II. elé jut. Harsányi II. a tizenegyes pontról élesen kapura fejel. Először úgy látszik, hogy Kiss védi a labdát, de aztán valahogy mégis becsúszik a fejes. l:0-ra vezet a Tokod.
Két perc múlva Zörgő tiszta helyzetből két lépésről fölé vágja a labdát. Nagy helyzet volt! Váltakozó játék folyik, inkább a Tokod van támadásban. A 22. percben Tóth a halszélen küzd a labdáért, bead. Harsányi II. kapufára fejeli a bőrt, az lepattan és Nagy lövése a hálóba talál. 2:0.
A Törekvésben most Zörgő—Pusztai helycsere következik. De hiába. A fővárosi csapat sokat körülményeskedik, lassú. A 28. percben Dérinek van jó helyzete, de elesik. Pár perc múlva Dóri átadásából Palatínus majdnem gólt fejel. Ezután a Törekvés kapuja előtt adódik meleg helyzet. Most ismét tokodi szöglet adódik. A Törekvés szögletrúgásából Palatínus a kapus kezébe sarkal. Lanyha játékkal ér véget a félidő.
SZÜNETBEN
A tokodiak azt hangoztatják, hogy még Öt gólt rúghattak volna. Ezt a Törekvés is elismeri. A játékosok egyébként panaszkodnak a kisméretű pályára.
Törekvés-támadással indul a második félidő.
Palatínus elől Barak kifutással szedi fel a labdát.
A rozoga kapufa már csaknem eldől, ez sok tréfára ad okot. A fővárosi szurkolók Palatínust biztatják, találja el a kapufát, talán összedől. A játékot a Tokod irányítja. Lelkesen, nagy akarattal, egyből játszanak a tokodi csatárok. A 8. percben Zörgő két lépésről fölé lő. Egy perc múlva Nagy fejel mellé. A 10. percben Róják megsérül.
— Valami elszakadt a combomban — mondja jajgatva.
Gumiharisnyát kap és a szélre áll. A Tokod részéről Tóth és Harsányi, a Törekvésből Zörgő veszélyeztet.
Most változatos a játék. A Törekvés szögletet ér el, a berúgást követő kavarodásban a tokodi kapufa nagyon megremeg. Egy reccsenés is hallatszik….
A 30. percben Tóth harcol Lőrinczyvel. A labda a szélsőnél  marad, bead és Harsányi II. nyolc méterről laposan a jobb alsó sarokba lő. 3:0.
Tokod tovább támad. Két perc múlva Varga ível be. Harsányi II. ügyesem hátrajátszik. a befutó Nagy tíz méterről a hálóba vágja a labdát. 4:0.
Ismét a Tokod ér el szögletet. A 37. percben azután a Törekvés is gólt lő. Dóri lefut, Rojáknak ad, ő hátrapöcköl és a befutó Pusztai mintegy 20 méterről laposan a hálóba vágja a Töri tiszteletgólját.
4:1.
A 39. percben a Törekvés rúg szögletet. Zörgő a jobb kapufához áll, valószínűleg azért, hogy a kapufát kidöntse. Barak még jobban vigyáz a kapufára, mint a labdára s noha már a szögletet rúgják, a tokodi kapus Zörgőt igyekszik eltávolítani a kapufától.
Közben Tasnády Ferenc, a Törekvés intézője nekitámaszkodik a kapufának, mire az összedűl. Óriási izgalom támad. A közönség berohan és Tasnádyt jól helyben hagyják. A Törekvés és a Tokod játékosok egyesült erővel igyekeznek a közönség haragjától megóvni Tasnádyt. Nem sikerül…
Tasnádyt később a mentők viszik el.
Á mérkőzés félbeszakad.

NYILATKOZATOK:
Weber Lajos, a Törekvés edzője: A Tokod még nagyobb arányban is megérdemelte volna a győzelmet. Ezen a göröngyös, sáros, kisméretű pályán úgy kell játszani, ahogy a Tokod játszott.
Tóth Béla, a Tokod edzője: A Törekvés nem volt veszélyes.
Mohos Antal, a Tokod intézője: Sima győzelem. Nem tudom megérteni, hogy tehetett ilyet Tasnády.
Horváth dr. játékvezető: Az egész mérkőzés alatt imádkoztam, hogy ki ne dőljön a kapufa. Ha Tasnády nem támaszkodik a kapufának le lehetett volna játszani a mérkőzést.
Tasnády József, a Törekvés intézője: A szögletnél a játékvezető azt mondta Zörgőnek, hogy ha ki meri dönteni a kapufát — kiállítja! A kapufát nem szándékosan döntöttem ki.
BÍRÁLAT
A Tokod még nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna. Nem cicáztak sokat a labdával a tokodi játékosok. Egyből játszottak s minden labdán rajta voltak. Az egész csapat lelkesen és lendületesén játszott.
A Törekvésnek csak fellángolásai voltak. Róják sérülése után, mintha az egész csapat feladta volna a harcot. A Törekvés, mióta az NB-ben van, ilyen rosszul még nem játszott.
A Tokodban a három hátvéd kitűnő volt. Kecskés egy árnyalattal jobb volt társainál. A fedezetsorban Harsányi I. és Varga tűnt ki. A csatársor legveszélyesebb tagja Tóth balszélső volt. Harsányi II, és Nagy is dicséretet érdemel.
A Törekvésben Kiss bátortalan volt. A három hátvéd közül Roják jó volt, amíg meg nem sérült. Bánkuti igyekezett. Tagányi szürkén mozgott. A csatársor teljesen szétesett. Palatínusnak még nem kellett volna a játékot vállalnia.
Horváth dr. jól vezette a mérkőzést.”

Utószó

A TÜSC története, 1913-1945 között, sok-sok érdekességet rejt magába. Izgalmas mérkőzések, mindennapi problémák, negatív kritikák, a helyén való kezelés hiánya. Hosszasan lehetne még sorolni. Azt is lehetne mondani, hogy ezek olyan általános dolgok, amikkel más egyesületeknek is szembe kellett néznie abban az időben. Igaz is lehet, de azt a tényt nem lehet vitatni, hogy ez a szembenézés a TÜSC-nek sikerült a legjobban.

Bízom benne, hogy a TÜSC mozgalmas történetéből sikerült meggyőzően kiemelnem azokat az eseményeket, amik igen is bizonyítják az egyesület egyediségét, méltó helyét a Megyei Értékek között.

Felhasznált irodalom

Esztergom folyóirat

Esztergom és Vidéke folyóirat

Nemzeti Sport folyóirat

Váci Hírlap folyóirat

Tartalomjegyzék

I. Előszó

II. Kezdetek

III. Megdönthetetlen tények

      1, Magyarország legrégebben alakult olyan egyesülete,

          ami 10.000 főn aluli településen, falun, alakulva járta

          meg az NB-t és a mai napig önállóan létezik.

      2, Egy bajnoki idény alatt három trófeát gyűjt be. Ez az

          1933-1934-es bajnokság volt.

                 a,  A megyénkben elsőként és egyetlenként nyerték meg

                      a Corinthian díjat.

                 b, Megnyerik az 1933-1934-es bajnokságot.

                 c, Megnyerik az 1933-1934-es országos amatőr bajnoki

                     címet.

      3, Megyénk első, olimpián résztvevő labdarúgója a TÜSC

          játékosai közül került ki.

      3, + 1 érdekesség: Megyénken 1936-ban áthaladó olimpiai

          lángot, többek között a TÜSC játékosa, vagy elnöke

          Eggenhoffer Jenő vitte

      4, Megyénk labdarúgócsapatai közül a TÜSC jutott fel  

          elsőként az NB-be.

      5, Sporttörténelem az NB-ből.

IV. Utószó

V. Felhasznált irodalom

VI. Tatalomjegyzék