l. Világháborús Orosz Hadifogoly emlékmű

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Helyi értékek, Kutlurális Örökség,

Helye: Tokod, Flórián István utca 1. 2531, Hrsz: 2810/7

 Világháborús Orosz Hadifogoly emlékműAz első világháború idején Tokod környékén hadifogolytáborokban meghalt orosz, román, olasz és szerb hadifoglyok előtt tisztelgő emlékművet avatott a településen 2015. február 17-én, kedden az orosz Békességszerzők és Béke Alapítvány. Az emlékművet megáldotta Székely János katolikus püspök, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke és Nyikolaj Kim Protojerej, a Magyarországi Ortodox Egyház képviselője. Az avatáson részt vettek Szerbia és Kazahsztán, valamint a Honvédelmi Minisztérium képviselői. Tokodon a 2014-es évben emlékeztünk a sokak számára igen fájdalmas I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról. A háborúban ellenünk harcoló Oroszország vezetése is fontosnak tartja, hogy saját hősi halottainak méltó emléket állítson. Tokodot ez annyiban érinti, hogy az Esztergom-táborban fel-állított hadifogoly tábor kolerában megbetegedett foglyait Tokodon, az Er-zsébet akna használaton kívüli vágatában különítették el. Az itt elhunyt orosz foglyokat – több mint 700 embert – a mai nevén Flórián István utca akkor még beépítetlen, területén temették el. Ma ezen a helyen családi ház udvara ta-lálható. Oroszország magyarországi nagykövetének első helyettese vezetésével felke-reste a tokodi önkormányzatot egy delegáció 2013. év novemberében, tekin-tettel arra, hogy az egykori temető ma elkerített magántulajdonú ingatlan, a delegáció vezetője arra kérte az önkormányzatot, hogy az út szemben lévő oldalán található 2810/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú dombon biztosítson lehetőséget egy méltó emlékhely kialakítására.Az emlékhely terveit a nemzetközileg elismert Vladimir Surovtsev orosz szobrászművész készítette el, aki szintén tagja volt a delegációnak. Az orosz fél az emlékhely kivitelezését, annak teljes költségével állta, a feladattal hivatalosan megbízott Regionális Társadalmi Szervezet (Székhelye: Moszkva) A felállított emlékművet Tokod Nagy-község Önkormányzata ajándékként tisztelettel elfogadta.

Emlékmű leírása: Az emlékművön a művész Andrej Rubljov Szentháromság ikonjának részletét dolgozta fel, annak középső angyal alakját, a „Fiú Istent”. Az Uralból származó márványkő mindkét oldalán ismertető feliratot tartalmaz. Az ikonrészlet felett bronzkereszt, a másik oldalon a keresztel közel azonos mé-retű sárkányölő Szent György ábrázolást láthatunk szintén bronzból öntve. Az emlékmű előterében a nevesíthető hősi halottak nevét megörökítő kőtábla is az emlékmű részét alkotja. Az alkotás körüli térburkolat pravoszláv keresztet formáz.

Indoklás az értéktárba vétel mellett: Ez az emlékmű jótékonyan szolgálhatja a két nép megbékélését, a háborúk, és a megszállás okozta fájdalmas sebek gyógyulását.

Forrás: Tokodi önkormányzati előterjesztés és a határozat anyaga Tóth Tivadar polgármester tollából.

Képek: Ocsovai András https://www.kozterkep.hu/~/24792/Az_I_vilaghaboru_hadifogolyaldozatainak_hosi_emlekmuve_Tokod_2015.html