Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Külterületi mezőgazdasági feltáró szilárd burkolattal rendelkező út aláépítményének és szilárd burkolatának felújítása Tokod településen

 

Kedvezményezett neve: Tokod Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Külterületi mezőgazdasági feltáró szilárd burkolattal rendelkező út aláépítményének és szilárd burkolatának felújítása Tokod településen

Projekt azonosító száma: 3295279951

Szerződött támogatás összege: 79 905 587 Ft

Támogatás mértéke: 95%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.01.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében gazdasági szempontból kiemelten fontos külterületi, önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági feltáró szilárd burkolattal rendelkező út alépítményének és szilárd burkolatának felújítása történik meg 760 folyóméter hosszban. Az önkormányzat célja a gazdasági szereplők szállítmányozásának, illetve földjeikre eljutásának hosszú távú biztosítása, könnyebbítése a településen, ezáltal is biztosítva a helyben maradást és fejlődést. Cél az út élettartamának növelése, a vízelvezetés fejlesztése.

A tervezési terület a Táncsics Mihály utca, Tokod K-i oldalán helyezkedik el a Sashegy utcáról nyílik és Halad É-i irányba Tát felé a település külterületén. Az érintett útszakasz mentén mezőgazdasági és ipari-vállalkozási felhasználású ingatlanok helyezkednek el. A felújítandó szakasz aszfalt burkolatának állapota rossz, több helyen hálós repedezettség látható, helyenként nagyobb felületben hiányzik az aszfalt, illetve a karbantartások során, sok helyen zúzottkővel fedett, felülete egyenetlen, oldalesések nem biztosítják a csapadékvíz maradéktalan elvezetését, ennek eredményeként erős kátyúsodás alakul ki.  Az érintett szakasz vízelvezetése a vízelvezető nyílt árkok szinte teljes szakaszon való feltörmelékelődése miatt csak részlegesen megoldott, az út melletti zöldfelületekre – telkekre folyik a csapadékvíz és ott szikkad el. A tervezett felújítás értelmében a tárgyi útszakasz aszfaltbeton kopórétegről el kell hordani rárakódott zúzottkő réteget, ki kell tűzni a tervezett burkolatszéleket, majd ki kell alakítani a baloldali tervezett szikkasztóárok szakaszokat. A szélesítések helyén is ki kell emelni a talajt és el kell készíteni a fagyvédő réteget és a mechanikai stabilizációs burkolatalapot. Az így elkészített területen meg kell építeni a kétoldali süllyesztett szegélyt, innen az egyoldali szegélyt a baloldalon pedig a padkafolyókát. A szegélyépítést követően épül a bitumenes útalap, végül a kopóréteg aszfaltbetonból. A burkolat felújítást követően rendezni kell a szegélyeket és a folyókát szegélyező padkákat nyeséssel és nemesített padka készítésével. Gazdasági szempontból az ipari szállítás mellett jelentős a mezőgazdasági szállítmányozás, munkagépek, traktorok, kombájnok jelenléte. Az út elsődlegesen a mezőgazdasági hasznosítású területek könnyebb megközelítését szolgálja.

Jelen pályázat forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

https://ec.europa.eu/agriculture/