A Tokodi Polgármesteri Hivatal (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) önállóan működő hivatal. A polgármesteren is a jegyzőn túl jelenleg 11 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő látja el az önkormányzati és államigazgatási feladatokat. A polgármesteri hivatal munkáját 2 fő fizikai alkalmazott segíti, akik részmunkaidőben ellátják a kézbesítői és a takarítási feladatokat.

A Hivatal a következő fontosabb önkormányzati és hatósági feladatokat látja el:

–              Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatok (ülések előkészítése, döntések végrehajtása stb.);

–              Személyügyi feladatok;
–              Bejövő és kimenő ügyiratok iktatása, irattározása, iratkezelése;
–              Anyakönyvi igazgatás;
–              Hagyatéki eljárás;           
–              Lakcím-és népességnyilvántartás;
–              Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok;
–              Szociális és gyermekvédelmi feladatok;
–              Ipari és kereskedelmi igazgatás;
–              Köztisztasági feladatok;
–              Közterülethasználattal kapcsolatos feladatok;
–              Mezőgazdasági- és állategészségügyi igazgatás;
–              Birtokvédelem;
–              Önkormányzati (költségvetési) gazdálkodás;
–              Adóügyi igazgatás.

A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos terjesztéséhez” projekt Tokod település teljes lakosságát érinti. 2016. január 1-jén a település állandó lakóhellyel rendelkező lakosainak száma: 4 265 fő. Tartózkodási hellyel rendelkezők száma ugyanezen időpontban: 281 fő.

Jelen beszerzés kapcsán a pályázónak közbeszerzési kötelezettsége nem áll fenn, tekintettel a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről alapján.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni: a) iratkezelő rendszer, b) elektronikus ügyintézési portál rendszer, c) gazdálkodási rendszer, d) ingatlan vagyon-kataszter rendszer, e) önkormányzati adó rendszer, f) ipar- és kereskedelmi rendszer, g) hagyatéki leltár rendszer.

A projekt közvetlen célcsoportját a hivatal alkalmazottai alkotják, közülük 11 munkavállaló fogja használni az ASP rendszert a bevezetést követően.