Kérjük, támogassa a tokodi templom homlokzatfelújítását!

2021 tavaszán hirdette meg a Kormány a Ma-gyar Falu Program keretében az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támoga-tása (EEÖR-KP-01-2021) azonosítójú pályáza-tot, amelyen a Tokodi Szent Márton Plébánia si-keresen pályázott 14.998.999 Ft összegű kor-mányzati támogatásra, amelyet a bíráló bizott-ság az EEÖR-KP-1-2021/1-000767 sz. támogatás aláírt Támogatói okiratával településünk római katolikus egyházközsége számára megerősített. Az értesülést követően az egyházközség önkor-mányzatunkkal folyamatosan egyeztetve és együttműködve árajánlatot kért be korábbi templomfelújítással kapcsolatos referenciával rendelkező vállalkozóktól. A felújítás kapcsán alapvető cél az, hogy a templomhomlokzat kri-tikus állapotban lévő vakolata cserére, rekonst-ruálásra kerüljön, ezt követően pedig a teljes homlokzatfelület a toronnyal megegyező színe-zést kapjon. Az előzetes kalkulációk alapján a fent jelölt munkálatoknak mintegy 23 millió fo-rintos költsége becsülhető előre. Tokod Nagy-község Önkormányzata a 2023. évi költségve-tési rendeletében foglaltak alapján a projekt megvalósulását 5.000.000 Ft-os összeggel tá-mogatja. Ezek alapján a vakolatfelújítási és szí-nezési munkálatok tényleges megvalósításához további, mintegy 3.000.000 Ft-ra van szüksé-günk, amely fedezet rendelkezésre állásához kérjük a tokodi római katolikus egyházközösség tagjait, illetve valamennyi támogató szándékú tokodi polgártársunkat. A templom települé-sünk központi épülete, így mindannyiunk elemi érdeke az, hogy állapota a 21. század viszonyait tükrözze.

A hiányzó, hozzávetőlegesen 3.000.000 Ft-os összeg összegyűjtéséhez a legapróbb adomány is hozzájárul, már 100 Ft adomány is egy apró lépés lehet afelé, hogy 2023-ban a templom felújítása megvalósuljon.
Adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:

CIB bank – 10700361-72428870-51100005

Közleménybe kötelezően szükséges feltüntetni: „Templom felújítására”
A készpénzben szánt adományokat a templomban található adománygyűjtő dobozba is elhelyezhetik,
vagy a vasárnapi mise előtt/után átadhatják az egyháztestület számára.

Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!