2023 Hősök napi koszorúzás

„Tekintsd hivatásodnak a gyengébbek védelmét! Oltalmaznod kell azokat, akik maguktól nem képesek erre! Ez nem a gondtalanok útja. Ez a hősök útja.”
Az elesett magyar hősök emlékezetét 1917-ben iktatták törvénybe. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Ennek részeként emelték 1931 novemberében a Hősök szobrát, amely a világháborúban elesett tokodi hősök emlékét idézi. A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondja, hogy minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ebben a szellemiségben helyeztük el képviselőtársaimmal az emlékezés koszorúit az I. világháborós, a II. világháborús, és az orosz hadifoglyok emlékművénél.
Tisztelettel
Bánhidi László
polgármester