Tervezett beruházások 2022-ben

Folytatódnak a fejlesztések településünkön 2022-ben is, azonban a költségvetés elkészítésénél szem előtt kellett tartanunk, hogy nehéz évek elé nézünk. Az idei évben is több mint 40 millió forint szolidáris hozzájárulást kellett a magyar állam részére megfizetnie önkormányzatunknak. Ennek ellenére igyekszünk lehetőségeinkhez mérten ész-szerű fejlesztéseket beütemezni és kivitelezni.
– A Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő fej-lesztésére” elnyert támogatás a mai árak mellett nagyon kevésnek bizonyul, hiszen a felújításra beérkezett áraján
lat és az elnyert támogatási összeg között, több mint húsz-millió forint a különbség. Mindezek ellenére eltökélt célunk a Tokod-Üveggyárban található rendelő épületének a fel-újítása, korszerűsítése.
– Jelenleg is tart a közbeszerzés a Temesvári utca kivitele-zésére kiírt munkával kapcsolatban. A Magyar Falu Prog-ram keretében elnyert 30 millió forint itt is kevésnek bizonyul a munka elvégzésére, ezért önkormányzatunknak saját for-rással kell megpótolnia ezt a fejlesztést is. A tételes költség-vetés kidolgozása alapján az utca teljes felújítás megha-ladja a 70 millió forintot. Jó hír az ott élőknek, hogy ez a fejlesztés az idei évben a tervek szerint megvalósul.
– Ebszőnybányán a csatornázási munkálatok megkezdőd-tek, de amíg a tó melletti területen nem történik meg a ge-rincvezeték lefektetése, nem tudjuk megkezdeni a játszó-tér építését, hiszen a munkaterület egy része és a játszótér tervezett területe részben azonos. Erre a fejlesztésre 5 millió forintot nyert községünk, amit előreláthatólag közel ugyan-ennyi saját forrással kell kiegészíteni. Reményeink szerint nyár közepén már használhatják a gyermekek az új játszó-teret.
– Hamarosan megkezdjük az ipari út felújításával kapcsola-tos közbeszerzési eljárás kidolgozását. Régen fennálló probléma a TSZ major mellett található „iparterület” meg-közelítésére szolgáló útnak az állapota és felújítása. Vidék-fejlesztési program keretében benyújtottuk az erre vonat-kozólag kidolgozott pályázati anyagunkat, amely támo-gatottnak bizonyult. Ennek köszönhetően a 86 millió forin-tos fejlesztést 79 905 587,- forinttal támogatja Magyaror-szág Kormánya. Ebből a támogatásból több mint 700 mé-ter hosszan megújul az útburkolat, továbbá a csapadék-víz-szikkasztásra földárok kerül kialakításra.
Bánhidi László – polgármester

Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!