Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,
a 2020/21-es nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a következőképpen járunk el.

Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde, kötelező felvételt biztosító óvoda.

Területe Tokod, és Tokod-Üveggyár

Azoknak a szülőknek, akik ebben a körzetben laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teendőjük, mert április 21-ig gyermekük automatikusan felvételt nyer az intézménybe, a fenntartótól kapott lista alapján, a szülő külön jelzése nélkül. A felvételről írásosos tájékoztatást kap a szülő április 30-ig. A beiratkozási iratokat a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.

Abban az esetben, ha a szülő más óvodába íratta be gyermekét a másik intézmény,
tájékoztatást küld számunkra. (Kérjük, hogy más intézménybe történő beíratásról a szülő is tájékoztasson bennünket)

Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde felvételi körzetébe nem tartozó gyerekek felvételéről

Szabad férőhely alapján az intézmény további felvételi kérelmet is teljesíteni tud, erről április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.

A jelentkezés módja a mellékletben található szándéknyilatkozat kitöltése, melyet a mesevartokod@gmail.com e-mail címre kell elküldeni április 17-ig.

Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján  a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy itt. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a óvoda beiratkozási rendjéről.

Tokod, 2019. 03.30.

Papné Szaló Ilona

óvodavezető

Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!