Széchenyi2020

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7” (ÉKDU 7) honlapján, itt tájékozódhat a beruházásról, érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
A szerződött támogatási összege: 1 931 957 029 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90,000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.09.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066

A projekt tartalmának bemutatása

Tokod-Ebszőnybánya településrész jóváhagyott agglomerációs átsorolásával az előzőleg önállő 3 803 LE szennyvízterhelésű Sárisáp központú szennyvízelvezetési agglomeráció, kiegészült így új szennyvízelvezetésű agglomeráció jött létre Sárisáp központtal. Jelen projekt a Sárisáp központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak és elvezetésének megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett sárisáp szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában, további rákötések esetén, illetve Tokod-Ebszőnybánya településrész jóváhagyott agglomerációs átsorolásával, annak csatornahálózat bővítésével nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Tokod-Ebszőnybánya településrész csatornahálózat bővítésével a beérkező szennyvíz hidraulikai és biológiai terhelése eléri a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását és a telep hidraulikailag és biológiailag is túlterheltté válik.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

 • A sárisápi szennyvíztisztító telep fejlesztése oly módon, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket.
 • Sárisáp központú szennyvízelvezetési agglomeráció települések fogyasztói közösségének alapvető igénye, hogy a vonatkozó Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően történjen a településeken keletkezett szennyvizek kezelése.

A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

 • a meglévő gépi rácshoz rácsszemét prés kiépítése szükséges, 1 db 2,0 m3-es zárható konténerrel
 • a telepi átemelő felújítása, gépészeti berendezések, szerelvények cseréjével
 • új biológiai tisztító műtárgy építése, hogy a megnövekedett szervesanyag terheléshez a szükséges reaktor térfogat rendelkezésre álljon
 • a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje és bővítése, tekintettel az új műtárgyra. Tartalék légfúvók előirányzása, a fúvók frekvencia váltóval történő ellátása, oxigénszintről történő vezérlése
 • a szimultán foszfortalanítás biztosításához szükséges a vegyszertározás- és adagolás berendezéseinek kiépítése (2x1,0 m3-es tartály, 1 db adagoló szivattyú)
 • az új technológiai épület építése, az új műtárgyat ellátó légfúvók, vegyszertározás és -adagolás berendezései, valamint a műhely, raktár elhelyezhetősége érdekében
 • a meglévő kezelőépület belső átalakítása, hogy a kezelőszemélyzet részére a fekete-fehér öltöző kialakítható legyen.
 • az új biológiai műtárgyhoz kapcsolódó technológiai vezetékek megépítése: a szükséges földfeltöltés, tereprendezés kialakítására
 • a telep meglévő oszloptrafó kapacitásának felülvizsgálata, szükség esetén cseréje
 • a fejlesztéssel kapcsolatos villamos- és irányítástechnikai munkák elvégzése
 • a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a dorogi diszpécser központba

Galéria