Széchenyi2020

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7” (ÉKDU 7) honlapján, itt tájékozódhat a beruházásról, érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
A szerződött támogatási összege: 1 931 957 029 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90,000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.09.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066


A projekt tartalmának bemutatása

Tokod-Ebszőnybánya településrész jóváhagyott agglomerációs átsorolásával az előzőleg önállő 3 803 LE szennyvízterhelésű Sárisáp központú szennyvízelvezetési agglomeráció, kiegészült így új szennyvízelvezetésű agglomeráció jött létre Sárisáp központtal. Jelen projekt a Sárisáp központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak és elvezetésének megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett sárisáp szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában, további rákötések esetén, illetve Tokod-Ebszőnybánya településrész jóváhagyott agglomerációs átsorolásával, annak csatornahálózat bővítésével nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. Tokod-Ebszőnybánya településrész csatornahálózat bővítésével a beérkező szennyvíz hidraulikai és biológiai terhelése eléri a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását és a telep hidraulikailag és biológiailag is túlterheltté válik.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:

A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin helyszin