Adóügyi ügyintéző – Munkakör

A Tokodi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet


ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:

  1. melléklet 14. pontjában meghatározott feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek intézése, adókönyvelési feladatok az ASP rendszerben. Adóellenőrzés lefolytatása. Adóhátralékokkal, kintlévőségekkel kapcsolatos adó-nyilvántartási-, kezelési-, végrehajtási feladatok ellátása. Statisztikai jelentések készítése, adó- és értékbizonyítvány kiállítása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Tokodi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 22/2017. (XI. 12.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, 

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Adóügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz 
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazló okiratok fénymásolata. 
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
  • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik. 
  • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gál Gabriella jegyző nyújt, a +36-30/572-30-90-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója (jegyző) bírálja el. 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Tokodi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1625/2020, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. [MB1] 

  • Elektronikus úton: dr. Gál Gabriella jegyző részére a jegyzo@tokod.hu 

e-mail címen keresztül 

  • Személyesen: dr. Gál Gabriella jegyzőnél, Komárom-Esztergom megye, 

2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 9. 

Tokod, 2020. március 12.

dr. Gál Gabriella

jegyző


Hibabejelentő

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!

Időpont foglalási kérelem

FONTOS! Ez egy foglalási kérelem, beérkezését követően kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot! Kérjük mielőtt a kérelmet elküldi nekünk, tekintse meg az intézménynaptárt, hogy szabad-e az ön által választott időpont!